Plasticita nádorových buněk je jedním z faktorů, který významně přispívá k progresi nádorových onemocnění, odpovědi a rezistenci k aplikované terapii. Schopnost části nádorových buněk změnit svou transkripční aktivitu a uniknout tak před působením terapie je překvapující a stále málo prozkoumaná.

Hlavním cílem výzkumného týmu je porozumět plasticitě a heterogenitě nádorových buněk a roli nádorového prostředí při regulaci vývoje rakoviny. Buněčná plasticita je považována za faktor přispívající k odolnosti vůči chemoterapii a ke špatným prognózám. Tým analyzuje fenotypové charakteristiky buněk s cílem porozumět molekulárnímu mechanismu souvisejícímu s buněčnou plasticitou a jeho roli při vývoji rakoviny.

Nahoru