Kmenové buňky jsou nadějí pro regenerativní medicínu a pro svůj potenciál v léčbě závažných onemocnění či při regeneraci poškozených tkání představují důležitou oblast výzkumu. Některé z nich mohou být využity například u nehojících se ran nebo jako náhrady tkáně po chirurgickém zákroku, dají se použít i na pěstování kmenových buněk oční rohovky, a pomoct tak pacientům s těžkým poškozením zraku po autonehodách nebo požárech. Uplatnění najdou při léčbě dalších nemocí, jako akutní leukémie, artrózy, potenciálně i diabetu či Parkinsonovy choroby.

Tým se ve výzkumu zaměřuje na zkoumání vlastností lidských kmenových buněk, které jsou pro své vlastnosti relevantní v biomedicíně. Studovány jsou především pluripotentní kmenové buňky, pozornost je však věnována i dospělým kmenovým buňkám. Zkoumané biologické jevy zahrnují především genomickou stabilitu, roli regulátorů buněčného cyklu nekódujících RNA při vývoji a správě diferencovaných fenotypů a pluripotenci a vlivy extracelulárních biodomén na kmenové buňky. Výzkumný tým se navíc zaobírá stanovováním standardů a pravidel pro případné využití kmenových buněk v praxi.

Nahoru