Veřejné přednášky FNUSA-ICRC banner

Mezinárodní centrum klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně si v průběhu let získává své místo i na mezinárodním poli. Patrné je to v počtu návštěv zahraničních vědců, kteří přijíždí za účelem diskuze o možné spolupráci či jsou pozvaní, aby na své téma přednášeli nové generaci výzkumníků a studentům.

V posledních letech jsme měli možnost přivítat spoustu významných vědců z celého světa. V roce 2016 přijelo 16 přednášejících, z nichž za zmínku stojí vědci z italského Mezinárodního centra pro genetické inženýrství a biotechnologii z Terstu (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB), americký anesteziolog Brian P. Head z kalifornské univerzity San Diego (University California San Diego, UCSD) či Des Richardson, australský profesor se specializací na výzkum rakoviny (The University of Sydney, USYD). O rok později FNUSA-ICRC přilákala 23 hostů ze 13 zemí a letos se návštěvnost dokonce zdvojnásobila.

FNUSA-ICRC od roku 2018 pořádá i vlastní sérii přednášek zaměřených na translační medicínu s názvem CTM Seminar Series. I když se jedná o pilotní rok tohoto projektu, pozvání přijalo 17 hostů z 9 zemí. Mezi jinými Iliya Lefterov a Rada Koldamova z pitsburské univerzity (University of Pittsburgh), Marilia Zuluar Guimaraes z brazilské univerzity Universidade Federal do Rio de Janeiro, Patrick Pirrotte z Výzkumného ústavu pro translační genomiku (Translation Genomics Research Institute) či Anis Larbi ze Singapurské imunologické sítě (Singapore Immunology Network).

Spolu s Masarykovou univerzitou se FNUSA-ICRC podílí na Mendel Lectures, sérii přednášek špiček světové vědy zaměřených na genetiku. Zatím 6 přednášejících bylo za své aktivity oceněno Nobelovou cenou. Od roku 2002 v refektáři Mendlova muzea přednášelo 107 světových vědců.

CTM přednášky (2019)

FNUSA-ICRC CTM semináře 2019

contact

Martina Petříkova - FNUSA-ICRC events

Martina Petříková

FNUSA-ICRC Events specialista

Tel.: +420 723 394 120
E: martina.petrikova@fnusa.cz

Nahoru