Akademie ICRC

Akademie ICRC je vzdělávací projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu zaměřený na podporu spolupráce s vysokoškolskými a středoškolskými studenty v oblasti klinického výzkumu.Cílem je přiblížit studentům možnosti dalšího vzdělávání a osobního uplatnění v oblasti vědy a výzkumu a ukázat jim, jak je možné se do výzkumu zapojit.

Akademie odstartovala na podzim 2012 prvními přednáškami v rámci road-show po vysokých a středních školách s cílem představit studentům klinický výzkum a výzkumné aktivity ICRC. Od té doby se uskutečnily také tři ICRC semináře zaměřené na metodologii vědy, spojení businessu a vědecké práce a zahraniční stáže. Díky seminářům získalo dvacet studentů možnost podílet se na výzkumných aktivitách ICRC na pozici Výzkumného asistenta pod vedením zkušených mentorů.

Novou aktivitu Akademie je pak SoVA neboli Soutěž výzkumných projektů Akademie ICRC, která nabízí středoškolským studentům možnost pracovat na vlastním výzkumném projektu ve spolupráci se zahraničními odborníky a svoje výsledky představit na závěrečné soutěži.

Více informací na webových stránkách Akademie www.akademieicrc.com.

Zapojením do lékařského výzkumu změníš život, nejen ten svůj.