Neuromodulační technologie

Ing. Adam Williamson, Ph.D.

adam.williamson@fnusa.cz

Kanadský výzkumník Adam Williamson působí v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) od roku 2023. Vystudoval teoretickou elektrotechniku v Texasu, doktorát získal na univerzitě v německém Ilmenau. Dříve byl hlavním výzkumným pracovníkem v Institutu neurověd (INS), který je součástí Insermu na Univerzitě Aix-Marseille (AMU) ve Francii. Je držitelem 5 ERC grantů a 2 Proof of Concept grantů. Své výzkumy v oblasti neurotechnologií zaměřuje na in vivo aplikace nových elektronických zařízení a metody mozkové stimulace.

S rokem 2024 přinesl do Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity svůj pátý  grant ERC Proof of Concept. Tuto podporu použije na přenos výsledků svého výzkumu v oblasti spánkové apnoe do praxe. Jeho přístroj má ambici zlepšit léčbu tohoto onemocnění, při své práci se opírá o úzkou spolupráci s lékaři a přístup k pacientům.

Členové výzkumného týmu

  • Mariane De Araújo e Silva
  • Mgr. Tereza Franzová
  • Eva Jouval
  • Dr. Claudia Lubrano, Ph.D.
  • Florian Matthieu Missey, Ph.D.
  • Ing. Josef Skácel
  • Ondřej Studnička
  • Ing. Pavel Tomíček
  • Ing. Jan Trajlinek

Asistentka týmu

Anna Kubová
anna.kubova@fnusa.cz
+420 543 185 496

Výzkumné cíle

Léčba epilepsie pomocí neuromodulace neinvazivní interferenční časovou stimulací

Tým Adama Williamsona zkoumá neinvazivní temporální interferenční stimulace jako nového neuromodulačního přístupu k léčbě epilepsie s cílem vyvinout životaschopnou a účinnou terapeutickou intervenci, která může snížit frekvenci záchvatů a zlepšit kvalitu života u osob s epilepsií.

Metoda terapeutické modulace zánětlivých onemocnění pomocí neinvazivní časové interference

Nadměrný zánět způsobuje rozvoj zánětlivých onemocnění, jako je revmatoidní artritida, Crohnova choroba, zánětlivé onemocnění střev a dokonce i kardiovaskulární onemocnění, což je nejčastější příčinou úmrtí na světě. Pomocí bioelektronické medicíny se tým Adama Williamsona snaží zkoumat, jak lze elektrickými impulsy stimulovat specifické nervy za účelem léčby zánětlivých onemocnění. Tým se konkrétně zabývá bloudivým nervem, který hraje klíčovou roli v regulaci klíčových prozánětlivých cytokinů, proresolventních mediátorů a v kontrole zánětu. Cílení na bloudivý nerv obvykle vyžaduje neurochirurgickou implantaci, což je postup, který je obvykle spojen s několika riziky. V tomto projektu poprvé zavedou jejich neinvazivní technologii Temporal Interference s použitím elektrod na kůži. Tato technologie dodává radiofrekvence umožňující přesnou stimulaci bloudivého nervu a dalších periferních nervů bez nutnosti chirurgické implantace.

Nová metoda terapeutické léčby spánkové apnoe pomocí neinvazivní temporální interference podjazykového nervu

V rámci tohoto projektu bude tým Adama Williamsona zkoumat proveditelnost, účinnost a bezpečnost neinvazivní časové interferenční stimulace zaměřené na hypoglosální nervy jako inovativní terapeutické intervence pro léčbu spánkové apnoe s cílem vyvinout nefarmakologický přístup, který řeší základní patofyziologické mechanismy a zlepšuje respirační funkce během spánku.