Chemik Lumír Hanuš je legendou konopné vědy. Narodil se v Olomouci, na zdejší univerzitě strávil i podstatnou část svého profesního života. V roce 1990 jej profesor Raphael Mechoulam pozval do Izraele, na Ústavu přírodních látek Hebrejské univerzity v Jeruzalémě působil až do důchodu. Jako první izoloval anandamid, endogenní kanabinoidní neurotransmiter. I díky Hanušovým objevům se konopí ukázalo jako […]

Výzkum bioterapeutik představuje slibný přístup k léčbě závažných onemocnění. Hlavní složkou jsou biologické látky jako například proteiny, které jsou upraveny tak, aby se zaměřily na konkrétní aspekty nemoci.  Významný přínos v této oblasti hlavně pro léčbu cévní mozkové příhody učinil tým Josefa Šivice z CIIRC ČVUT, zejména vědci Anton a Roman Bushuievovi, ve spolupráci s […]

Vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Masarykovy Univerzity vyvinuli model melanomu, zhoubného nádoru kůže, který spontánně metastázuje do lymfatických uzlin a plic. Model umožní velmi přesnou experimentální analýzu progrese rakoviny a významně zjednoduší testování nových léčiv. Metastatický melanom, tedy melanom, který se rozšiřuje do celého těla, je jeden z nejagresivnějších […]

Odborníci z Česka i zahraničí se ve středu 24. dubna sjeli na brněnskou hvězdárnu, aby se účastnili celodenního pásma přednášek a diskuzí o výzkumu, pěstování, konopné legislativě i využití konopí v medicínské praxi v rámci 9. ročníku mezinárodní konference Konopí a věda. Konopí je téma, které budí emoce mezi odbornou i laickou veřejností. A právě konference Konopí a věda […]

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je průkopníkem v oblasti léčebného konopí. Léky z rostliny cannabis sice byly například pacientům tamního Centra pro léčbu bolesti Anesteziologicko resuscitační kliniky FNUSA a LF MU předepisovány už několik let, až nyní se však v jejich výzkumu a výrobě stala nemocnice samostatnou. Svatoanenská nemocnice tak potvrzuje svou pozici […]

Výzkumné týmy z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) se podílejí na vývoji nástroje umělé inteligence, který bude v budoucnu pomáhat nejenom kardiologům individuálně vyhodnocovat rizika jednotlivých pacientů s chronickým srdečním selháním. Projekt AI4HF financovaný Evropskou komisí bude zpracovávat pacientská data ve velkém množství, zvládnout by měl i analýzu pokročilých zobrazovacích technik jako jsou CT-skeny nebo […]

S lítostí oznamujeme, že nás doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D., opustil po těžkém boji s rakovinou. Byl dlouholetým lékařem I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a LF MU a ačkoli tu již řadu let nepracoval, zanechal tu nejen kolegy, se kterými ho nadále pojily profesní a přátelské vazby, ale hlavně nesmazatelnou stopu v podobě Mezinárodního centra klinického […]

Minulý týden byl na CEITECu v rámci Alliance4life zahájen projekt A4L_BRIDGE. Jde o společnou iniciativu zaměřenou na posun výzkumu a inovací ve střední a východní Evropě Součástí projektu je 10 institucí z 9 zemí, program chce zvýšit jejich konkurenceschopnost a inovační potenciál a pomoci nastavit institucionální reformy a podpořit technologický transfer. Akční plán zahrnuje 16 […]

Problematiku následků sepse, čili takzvaného post-septického syndromu, který se projevuje širokou škálou potíží, budou po dobu pěti let řešit brněnští vědci díky grantu za 6,9 milionů Eur, tedy něco přes 180 milionů korun. Výzkum budou koordinovat v 11 klinických a výzkumných centrech napříč 6 zeměmi Evropy. Mimo jiné chtějí naučit nástroj umělé inteligence, aby uměl […]