Granty Horizon 2020

FNUSA-ICRC se účastní více než deseti grantů programu Horizon 2020. Kontinuálně se také zvyšuje počet výzkumných grantů z mnoha zdrojů, například z programu Horizon 2020, INTERREG, strukturálních fondů EU, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky, Agentury pro výzkum ve zdravotnictví, Ministerstva školství ČR nebo Jihomoravského kraje.

Aktivně vyhledáváme další příležitosti v rámci programu H2020 a máme zájem se zapojit do nově vznikajících konsorcií H2020, která zahrnují oblasti našeho výzkumu.

Máte-li zájem o možnost společné žádosti o grant, kontaktujte, prosím, vedoucího Centra grantové podpory FNUSA-ICRC. petr.rychtecky(zavináč)fnusa.cz

Alliance4Life

Alliance4Life je strategický projekt deseti výzkumných institucí z celkem devíti zemí střední a východní Evropy. Projekt má za cíl upozornit na aktuální nedostatky ve výzkumu v oblasti zdraví a zmenšit rozdíl mezi mírou inovace u nových a původních členů Evropské unie.

A4L_Actions

V pořadí druhý H2020 projekt nyní třináctičlenného konsorcia Alliance4Life. Jde o nové pokračování nyní již formálně existující mezinárodní aliance předních výzkumných institucí a univerzit působících v oblasti biologických a medicínských věd v zemích střední a východní Evropy. Během následujících tří let se tak bude rozvíjet intenzivní spolupráce na realizaci řady příkladů dobré praxe, které byly v rámci dosavadní činnosti aliance již pilotně ověřeny. Cílem projektu je zejména zlepšování institucionální kultury a strategického řízení institucí a být inspirací pro zlepšování podmínek pro excelentní vědu v oblasti střední a východní Evropy.

ENOCH

Naše centrum je koordinátorem projektu „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (zkráceně ENOCH)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním výzkumným cílem projektu je formulovat společný výzkumný program zaměřený na výzkum stárnutí a s ním spojených onemocnění, konkrétně pak nádorových onemocnění, chronických zánětů a degenerativních onemocnění během realizace projektu v období let 2018 až 2023. Díky tomuto projektu, který sjednotil pět významných výzkumných zařízení na Moravě (Ústav molekulární a translační medicíny na Palackého univerzitě v Olomouci – IMTM, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického institutu – RECAMO, Neurologická klinika Lékařské fakulty, Fakultní nemocnice Olomouc, a Blood Cancer Research Group Ostravské univerzity), vznikne na Moravě jedinečná platforma pro špičkové vědce.