DEMENTIA

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

E-mail: jakub.hort@fnusa.cz

Klíčová slova

Alzheimerova nemoc, mírná kognitivní porucha, longitudinální výzkum, jiné demence, CBAS.

Výzkumné zaměření

  • Výzkum týmu Demence je založen na kohortě pacientů Czech Brain Aging Study (CBAS), což je jedinečná, národní, multicentrická, longitudinální studie. Cílem CBAS je zkoumat rané funkční, metabolické, strukturální a genetické biomarkery Alzheimerovy choroby a jiných demencí v krvi, mozkomíšním moku a na magentické rezonanci se zaměřením na biochemické procesy u synucleinopatií, tauopatií a TDP-43 patií. Tyto studie jsou doplněny studiemi na zvířatech s důrazem na přenosný aspekt použité metodologie. Dále je je zkoumán vliv životního stylu na brain maintenance s využitím dotazníků a nefarmakologických intervencí. Výzkumný tým CBAS se skládá ze dvou synchronizovaných kognitivních center v ICRC FN u sv. Anny v Brně a ve FN Motol v Praze.
  • Partneři a spolupracující instituce:University of South Florida, Tampa, FL, USA; Harvard University, Cambridge, MA, USA; Nanjing Drum Tower Hospital, Nanjing, China; EADC – European Alzheimer Disease Consortium; eDLB – European DLB consortium; Alzheon; University of Gothenburg, prof. Kaj Blennow
  • Nabízené služby a odborné znalosti: Translační výzkum, analýza dat, longitudinální studie, biomarkery degenerativních onemocnění, neuropsychologie, zobrazování mozku, analýza mozkomíšního moku, krevní biomarkery, klinické studie, banka biologických vrozků a DNA banka

Hlavní cíle

  • Evaluace neuropsychologických testů a testů prostorové navigace jako raných známek neurodegenerace.
  • Definování strukturálních, metabolických a funkčních biomarkerů ve vyšetření magnetickou rezonancí a PET u lidí.
  • Zkoumání epidemiologických rizikových faktorů v primární a sekundární prevenci demence

Technologické vybavení

  • 3T Magnetická rezonance– multimodální zobrazování mozku, difuzní tenzorové zobrazování, funkční magnetická rezonance (fMRI).