KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Současný výzkum týmu Kognitivní poruchy a demence je založen na Czech Brain Aging Study (CBAS) – jedinečné, národní, multicentrické a longitudinální prospektivní kohortní studii. Cílem CBAS je studium časných funkčních, metabolických, strukturálních a genetických biomarkerů Alzheimerovy choroby a dalších demencí v krvi a mozkomíšním moku a magnetická rezonance se zaměřením na synukleinopatie, tauopatie a cesty TDP¬-43. Tyto studie jsou doplněny animálními studiemi s důrazem na translační aspekt použité metodiky. CBAS také zkoumá účinky faktorů životního stylu na udržování mozku pomocí dotazníků a nefarmakologických intervencí. Tým CBAS se skládá ze dvou hlavních synchronizovaných pracovišť – kognitivních center ve FNUSA-ICRC v Brně a Fakultní nemocnice Motol v Praze.

Cíle výzkumu

 • Vyhodnocení neuropsychologických a prostorových navigačních testů jako časných markerů neurodegenerace.
 • Definování strukturních, metabolických a funkčních biomarkerů na MRI a PET u lidí.
 • Zkoumání epidemiologických rizikových faktorů v primární a sekundární prevenci demence.

Hlavní partneři

 • University of South Florida, Tampa, FL, USA
 • Harvard University, Cambridge, MA, USA
 • Nemocnice Nanjing Drum Tower, Nanjing, Čína
 • EADC – Evropské konsorcium pro Alzheimerovu chorobu
 • eDLB – evropské konsorcium DLB
 • Alzheon
 • Univerzita v Göteborgu, prof. Kaj Blennow

Nabízené služby a odborné znalosti

Translační výzkum, analýza dat, longitudinální studie, biomarkery neurodegenerativních poruch, neuropsychologie, neurozobrazování, analýza mozkomíšního moku, biomarkery krve, klinické studie.

Top publikace

SHEARDOVA, K., VYHNÁLEK, M., NEDELSKÁ, Z., LACZÓ, J., ANDEL, R., MARCINIAK, R., CERMAN, J., LERCH, O., HORT, J. Czech Brain Aging Study (CBAS): prospective multicentre cohort study on risk and protective factors for dementia in the Czech Republic. 2019, BMJ Open, 9(12)

COUGHLAN, G., LACZÓ, J., HORT, J., MINIHANE, A.M., HORNERGER, M. Spatial navigation deficits – overlooked cognitive marker for preclinical Alzheimer disease?. Nat Rev Neurol. 2018;14(8):496-506.

NEDĚLSKÁ, Z., ANDEL, R., LACZÓ, J., VLČEK, K., HOŘÍNEK, D., LISÝ, J., SHEARDOVÁ, K., BUREŠ, J., HORT, J. Spatial navigation impairment is proportional to right hippocampal volume. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012, 109(7), 2590-2594.

LACZÓ, J., ANDEL, R., VYHNÁLEK, M., MATOŠKA, V., KAPLAN, V., NEDELSKÁ, Z., LERCH, O., GAŽOVÁ, I., MOFFAT, S., HORT, J. The effect of TOMM40 on spatial navigation in amnestic mild cognitive impairment. Neurobiology of Aging. 2015, 36(6), 2024-2033.

CHMÁTALOVÁ, Z., VYHNÁLEK, M., LACZÓ, J., HORT, J., SKOUMALOVÁ, A. Analysis of lipophilic fluorescent products in blood of Alzheimer´s disease patients. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2016, 20(7), 1367-1372.

Další vybrané výsledky

 • Database REDCap of Czech Brain Ageing Study with data describing the changes in the structure and metabolism of the brainover time in healthy elderly patients, in patients with MCI, and AD.
 • Bank of biological samples for genetic and biochemical analysis in the future for individuals who became ill with AD.
 • Cognitive data repository using specific neuropsychology protocols and tools for testing hippocampus-related memory impairment as an early specific sign of AD.
 • MRI database for the longitudinal study of brain atrophy in patients with cognitive impairment.