KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Výzkum programu Demence je založen na kohortě pacientů Czech Brain Aging Study (CBAS), což je jedinečná, národní, multicentrická, longitudinální studie. Cílem CBAS je zkoumat rané funkční, metabolické, strukturální a genetické biomarkery Alzheimerovy choroby a jiných demencí v krvi, mozkomíšním moku a na magentické rezonanci se zaměřením na biochemické procesy u synucleinopatií, tauopatií a TDP-43 patií. Tyto studie jsou doplněny studiemi na zvířatech s důrazem na přenosný aspekt použité metodologie. Dále je je zkoumán vliv životního stylu na brain maintenance s využitím dotazníků a nefarmakologických intervencí. Výzkumný tým CBAS se skládá ze dvou synchronizovaných kognitivních center v ICRC FN u sv. Anny v Brně a ve FN Motol v Praze.

Cíle výzkumu

 • Evaluace neuropsychologických testů a testů prostorové navigace jako raných známek neurodegenerace.
 • Definování strukturálních, metabolických a funkčních biomarkerů ve vyšetření magnetickou rezonancí a PET u lidí.
 • Zkoumání epidemiologických rizikových faktorů v primární a sekundární prevenci demence

Hlavní partneři

 • University of South Florida, Tampa, FL, USA
 • Harvard University, Cambridge, MA, USA
 • Nemocnice Nanjing Drum Tower, Nanjing, Čína
 • EADC – Evropské konsorcium pro Alzheimerovu chorobu
 • eDLB – evropské konsorcium DLB
 • Alzheon
 • Univerzita v Göteborgu, prof. Kaj Blennow

Nabízené služby a odborné znalosti

Translační výzkum, analýza dat, longitudinální studie, biomarkery degenerativních onemocnění, neuropsychologie, zobrazování mozku, analýza mozkomíšního moku, krevní biomarkery, klinické studie, banka biologických vrozků a DNA banka

Top publikace

SHEARDOVA, K., VYHNÁLEK, M., NEDELSKÁ, Z., LACZÓ, J., ANDEL, R., MARCINIAK, R., CERMAN, J., LERCH, O., HORT, J. Czech Brain Aging Study (CBAS): prospective multicentre cohort study on risk and protective factors for dementia in the Czech Republic. 2019, BMJ Open, 9(12)

COUGHLAN, G., LACZÓ, J., HORT, J., MINIHANE, A.M., HORNERGER, M. Spatial navigation deficits – overlooked cognitive marker for preclinical Alzheimer disease?. Nat Rev Neurol. 2018;14(8):496-506.

NEDĚLSKÁ, Z., ANDEL, R., LACZÓ, J., VLČEK, K., HOŘÍNEK, D., LISÝ, J., SHEARDOVÁ, K., BUREŠ, J., HORT, J. Spatial navigation impairment is proportional to right hippocampal volume. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012, 109(7), 2590-2594.

LACZÓ, J., ANDEL, R., VYHNÁLEK, M., MATOŠKA, V., KAPLAN, V., NEDELSKÁ, Z., LERCH, O., GAŽOVÁ, I., MOFFAT, S., HORT, J. The effect of TOMM40 on spatial navigation in amnestic mild cognitive impairment. Neurobiology of Aging. 2015, 36(6), 2024-2033.

CHMÁTALOVÁ, Z., VYHNÁLEK, M., LACZÓ, J., HORT, J., SKOUMALOVÁ, A. Analysis of lipophilic fluorescent products in blood of Alzheimer´s disease patients. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2016, 20(7), 1367-1372.

Další vybrané výsledky

 • Databáze REDCap studie CBAS s daty popisujícími změny ve struktuře a metabolismu mozku v čase u zdravých jedinců, u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a u demencí.
 • Banka biologických vzorků pro budoucí genetickou a biochemickou analýzu u jedinců, kteří onemocní Alzheimerovou chorobou.
 • Úložiště kognitivních dat ze specifického neuropsychologického protokolu a testování poruch paměti související s poškozením hipokampu jako určité rané známky Alzheimerovy choroby.
 • Databáze magnetické rezonance longitudinální studie atrofie mozku u pacientů s kognitivní poruchou.