LABORATORY ONCOLOGY TRANSLATIONAL RESEARCH

Odhalujeme slabá místa nádorů

RNDr. Jan Škoda, Ph.D.

E-mail: jan.skoda@fnusa.cz

Klíčová slova

Nádorové kmenové buňky, signální dráhy, solidní nádory u dětí, precizní medicína, mitochondriální dynamika.

Výzkumné zaměření

 • Laboratorní translační výzkum – se zaměřením na dětskou onkologii – v úzké spolupráci s klinickými onkology a patology představuje důležitý přístup, který umožňuje přímo přenášet nové poznatky o biologii nádorů do praxe. Tato strategie zahrnuje zejména identifikaci aktivovaných signálních molekul v jednotlivých nádorech, neboť proti těmto molekulám je možné přímo zacílit léčbu pomocí specifických nízkomolekulárních inhibitorů.
 • Studium fenotypu nádorových kmenových buněk ve vztahu k tumorigenitě a rezistenci vůči konvenční terapii.
 • Zahraniční spolupráce: Michael Hogarty (Children’s Hospital of Philadelphia, PA, USA; Dr. Lucília Saraiva (University of Porto, Portugalsko); Dr. Patric Jan Jansson (University of Sydney, Austrálie); Prof. Dr. Igor Adameyko (Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko / Medical University of Vienna, Rakousko)

Hlavní cíle

 • Identifikace aktivovaných RTKs a navazujících signálních drah jako molekulárních cílů pro léčbu relabujících / refrakterních nádorů dětského věku a obrovskobuněčného kostního nádoru.
 • Analýza exprese klíčových faktorů kmenovosti a proteinů rodiny p53 ve vztahu k tumorigenitě buněk sarkomů.
 • Odhalení úlohy mitochondriální dynamiky a autofagie v procesu navození kmenovosti na modelu rezistentních solidních nádorů dětského věku.

Technologické vybavení

 • laboratoř buněčných kultivací (třída BSL-2) pro práci s primárními kulturami i stabilizovanými buněčnými liniemi včetně GMO
 • mikroskopická laboratoř pro imunofluorescenční zobrazování a analýzu obrazu
 • real-time PCR (7500 Fast Real-Time PCR System – Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)
 • dokumentační systém (Azure 600 Western Blot Imaging System -Azure Biosystems, Dublin, CA, USA)
 • průtokový cytometr (CytoFLEX S,Beckman Coulter, Indianapolis, IN, USA)
 • zobrazování a analýza živých buněk (IncuCyte SX1 live-cell imaging system – Sartorius, Goettingen, Germany)