PLASTICITA NÁDOROVÝCH BUNĚK

Odhalujeme tajemství plastických proměn nádorových buněk

Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Hlavním zájmem výzkumu je porozumět plasticitě a heterogenitě rakovinných buněk a úloze mikroprostředí v progresi rakoviny. Buněčná plasticita byla považována za faktor přispívající k odolnosti vůči chemoterapii rakoviny a špatné prognóze. Současně se má za to, že recidiva a chemorezistence mnoha typů rakoviny jsou úzce spojeny s biologií rakovinných kmenových buněk nebo buněk iniciujících nádor (CSC / TIC) a cirkulujících nádorových buněk (CTC). Existuje stále více důkazů, že plasticita rakoviny vyvolaná různými podněty je zdrojem CSC / TIC / CTC. V současné době jsme identifikovali experimentální modely in vitro a in vivo ukazující heterogenitu plasticity rakovinných buněk, pokud jde o CSC a profil plasticity. Charakterizujeme jednotlivé buňky a klony odvozené z jednotlivých buněk, abychom porozuměli molekulárním mechanismům spojeným s plasticitou buněk a její rolí v progresi rakoviny, rezistenci na terapii a generování buněk s vlastnostmi podobnými CSC / TIC / CTC.

Cíle výzkumu

• Korelace mezi plasticitou rakovinných buněk s aberantní signalizací, schopností šíření a chemorezistencí.

• Popis heterogenity exprese markerů definujících nejagresivnější buňky na úrovni jednotlivých buněk v nádoru.

• Představení metod rozšiřování a charakterizace klinických vzorků při zachování původního fenotypu (např. Xenoimplantáty odvozené od pacienta, 3D in vitro kultury organoidů / tumoroidů).

Hlavní partneři

• Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

• Přírodovědecká fakulta a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

• Masarykův onkologický ústav, Brno

• Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta & Fakultní nemocnice Olomouc

• Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Rakousko

• Leiden University Medical Centre, Leiden, Nizozemsko

• Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko

• University of Zurich, Zurich, Švýcarsko

• University College Dublin, Dublin, Irsko

Nabízené služby a odborné znalosti

• Komplexní analýza cytokinetiky – analýza proliferace, diferenciace a buněčné smrti pomocí různých metod a přístupů, včetně technik analýzy jednotlivých buněk.

• Analýza buněčného energetického metabolismu v reálném čase.

• Preklinické in vivo zobrazení progrese nádoru pomocí imunodeficientních myší.

• Metodika vyřazení cíleného genu.

Top publikace

  • Drápela, S., Khirsariya, P., Van Weerden, W.M., Fedr, R., Suchánková, T., Búzová, D., Červený, J., Hampl, A., Puhr, M., Watson, W.R., Culig, Z., Krejčí, L., Paruch, K., and Souček, K. The CHK1 inhibitor MU380 significantly increases the sensitivity of human docetaxel-resistant prostate cancer cells to gemcitabine through the induction of mitotic catastrophe. Molecular Oncology. 2020
  • Remšík J, Binó L, Kahounová Z, Kharaishvili G, Šimecková Š, Fedr R, Kucírková T, Lenárt S, Muresan XM, Slabáková E, Knopfová L, Bouchal J, Král M, Beneš P, Soucek K. Trop-2 plasticity is controlled by epithelial-to-mesenchymal transition. Carcinogenesis. 2018: 39, 1411-1418.
  • Knopfová L, Biglieri E, Volodko N, Masařík M, Hermanová M, Glaus Garzón JF, Dúcka M, Kučírková T, Souček K, Šmarda J, Beneš P, Borsig L.Transcription factor c-Myb inhibits breast cancer lung metastasis by suppression of tumor cell seeding. Oncogene. 2018; 37: 1020-1030.
  • Verlande A, Krafčíková M, Potěšil D, Trantírek L, Zdráhal Z, Elkalaf M, Trnka J, Souček K, Rauch N, Rauch J, Kolch W, Uldrijan S. Metabolic stress regulates ERK activity by controlling KSR-RAF heterodimerization. EMBO Rep. 2018; 19: 320-336.
  • Samadder, P., Suchankova, T., Hylse, O., Khirsariya, P., Nikulenkov, F., Drapela, S., Strakova, N., Vanhara, P., Vasickova, K., Kolarova, H., Bino, L., Bittova, M., Ovesna, P., Kollar, P., Fedr, R., Esner, M., Jaros, J., Hampl, A., Krejci, L., Paruch, K., and Soucek, K. Synthesis and Profiling of a Novel Potent Selective Inhibitor of CHK1 Kinase Possessing Unusual N-trifluoromethylpyrazole Pharmacophore Resistant to Metabolic N-dealkylation. Molecular Cancer Therapeutics. 2017; 16, 1831-1842.

Další vybrané výsledky

Collaboration with Contripro and PrimeCell companies.

Total number of defended PhD students within the team (2011-2020): 11

Total number of defended M.Sc. studends within the team (2011-2020): 25