CENTRUM BUNĚČNÉHO A TKÁŇOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Když buňky léčí

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

  • CAR-T lymfocyty v léčbě nádorových onemocnění.
  • Virus specifické lymfocyty v léčbě post transplantačních infekcí.
  • Stanovení buněčné imunity po prodělání COVID-19

Zaměření výzkumu

Zařízení CTEF-cGMP představuje jednotku pro léčivé přípravky na bázi buněk (CBMP) nebo výrobky pro moderní terapii (ATP) včetně produktů buněčné terapie a tkáňového inženýrství. Tyto produkty jsou vyráběny ze životaschopných autologních, alogenních nebo xenogenních buněk a mohou také obsahovat nebuněčné složky (chemické / biologické sloučeniny, matrice, lešení atd.). Všechny výrobní a kontrolní činnosti v CTEF jsou prováděny v souladu se zásadami kvality cGMP. To je za účelem poskytnutí povolení k výrobě zkoušek všech léčivých přípravků v rámci klinických hodnocení. Monitorování a hodnocení životního prostředí probíhá průběžně během výrobních procesů.

Cíle výzkumu

• Vývoj výrobních procesů v klinickém měřítku založených na buněčném a tkáňovém inženýrství.

• Vývoj analytických metod pro charakterizaci a uvolnění produktu.

• Výroba GMP a kontrola kvality uvolňování produktů klinické kvality.

Hlavní partneři

• Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Czech Republic

• Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic

• The Institute of Genetic Medicine, Newcastle, United Kingdom

Nabízené služby a odborné znalosti

• Zařízení poskytuje licencovanou výrobu a testování buněčných medicínských produktů třídy cGMP pro preklinické a klinické zkoušky a je k dispozici vědcům v akademickém i soukromém sektoru.

• Péče o projektové licence a autorizační procesy.

Top publikace

  • FARKAS S, SIMARA P, REHAKOVA D, VEVERKOVA L, KOUTNA I. Endothelial Progenitor Cells Produced From Human Pluripotent Stem Cells by a Synergistic Combination of Cytokines, Small Compounds, and Serum-Free Medium. Front Cell Dev Biol. 2020 May
  • TESAROVA L, JARESOVA K, SIMARA P, KOUTNA I. Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells Are Able to Use bFGF Treatment and Represent a Superb Tool for Immunosuppressive Clinical Applications. Int J Mol Sci. 2020 Jul 28;21(15):5366REHAKOVA D, SOURALOVA T, KOUTNA I. Clinical-Grade Human Pluripotent Stem Cells for Cell Therapy: Characterization Strategy. Int J Mol Sci. 2020 Mar 31;21(7):243
  • TESAROVA, L., SIMARA, P., STEJSKAL, S., KOUTNA, I.The Aberrant DNA Methylation Profile of Human Induced Pluripotent Stem Cells Is Connected to the Reprogramming Process and Is Normalized During In Vitro Culture.PLoS One. 2016, 11(6), e0157974.