BUNĚČNÁ A MOLEKULÁRNÍ IMUNOREGULACE

Odhalujeme tajemství imunity.

Mgr. Jan Frič, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Náš výzkumný tým se zaměřuje na různé aspekty imunitní odpovědi člověka a na to, jak jsou základní mechanismy imunity spojeny s vývojem poruch a patologií. V posledních letech jsme úspěšně založili naše hlavní výzkumné směry: (i) zaměřili jsme se na nové klíčové události v signalizaci myeloidních buněk, popisující roli osy Calcineurin – NFAT při kontrole odpovědi myeloidních buněk na patogeny; (ii) zabývali jsme se novými důležitými rolemi imunitní odpovědi v progresi lidské sepse; (iii) jsme založili náš výzkum v oblasti imunitní stárnutí, zabývající se imunosenescenčním fenotypem u řady kohort pacientů s různými poruchami a u dětí, které přežily rakovinu; (iv) vyvinuli jsme 3D modely tkání lidské sliznice, abychom napodobili a studovali imunokompetenci těchto komplexních mikroprostředí. Naše úzká spolupráce s lékaři vytváří příležitost k provedení základního výzkumu se silným translačním přístupem podle přístupu od zkumavky k lůžku (from bench to bedside).

Cíle výzkumu

 • Popis úlohy receptorů pro rozpoznávání vzorů při akutní imunitní odpovědi, chronickém zánětu a regeneraci tkání pomocí 3D organoidů imunitních buněk a tkáně sliznice.
 • Charakterizace dynamických změn imunitního systému během nástupu a progrese septického šoku.
 • Popis molekulárního přeslechu mezi vrozenou imunitní signalizací a metabolickými změnami v myeloidních buňkách.
 • Popis mechanismů odpovědných za nástup vrozené imunitní paměti jako nástroje ke snížení náchylnosti pacientů k respiračním infekcím.
 • Rozvíjet translační výzkum v oblasti imunosenescence a zánětu prostřednictvím analýzy různých kohort starších osob, pacientů s chronickými zánětlivými poruchami a dětí, které přežily rakovinu.

Hlavní partneři

 • Ústav patofyziologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
 • Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
 • Czech Centre for Phenogenomics, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
 • CEITEC, Brno
 • University of Perugia, Itálie
 • Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga

Nabízené služby odborné znalosti

 • FACS třídění buněk pomocí MoFlo.
 • Multiparametrická analýza FACS.
 • Histologie a zobrazovací techniky.
 • Přizpůsobená buněčná signalizace podporuje buněčné linie.
 • Screening signálních procesů pomocí různých lidských primárních imunocytů.

Top publikace

Lázničková P et al: Childhood survivors of high-risk neuroblastoma show signs of immune recovery and not immunosenescence. Eur J Immunol.2020 Aug 3. doi: 10.1002/eji.202048541.

Hortová-Kohoutková M et al: Phagocytosis-inflammation Crosstalk in Sepsis: New Avenues for Therapeutic Intervention. Shock.2020 Jun 8. doi: 10.1097/SHK.0000000000001541

Bendíčková K et al: Roles of IL-2 in bridging adaptive and innate immunity, and as a tool for cellular immunotherapy. J Leukoc Biol.2020 Jul;108(1):427-437. doi: 10.1002/JLB.5MIR0420-055R.

Jose SS et al: Comparison of two human organoid models of lung and intestinal inflammation reveals Toll-like receptor signalling activation and monocyte recruitment. Clin Transl Immunology.2020 May 5;9(5):e1131. doi: 10.1002/cti2.1131.

Bendíčková K et al: Calcineurin inhibitors reduce NFAT-dependent expression of antifungal pentraxin-3 by human monocytes. J Leukoc Biol.2020 Mar;107(3):497-508. doi: 10.1002/JLB.4VMA0318-138R.

Mencarelli A et al: Calcineurin-mediated IL-2 production by CD11chighMHCII+ myeloid cells is crucial for intestinal immune homeostasis. Nat Commun. 2018 Mar 16;9(1):1102. doi: 10.1038/s41467-018-03495-3.

Bendíčková K et al: Calcineurin-NFAT signalling in myeloid leucocytes: new prospects and pitfalls in immunosuppressive therapy. EMBO Mol Med.2017 Aug;9(8):990-999. doi: 10.15252/emmm.201707698.

Zelante T et al: Impaired calcineurin signaling in myeloid cells results in downregulation of pentraxin-3 and increased susceptibility to aspergillosis. Mucosal Immunol.2017 Mar;10(2):470-480. doi: 10.1038/mi.2016.52.

Další vybrané výsledky

The CMI has published series of papers (Mucosal Immunology, Cell Reports, Stem Cells, EMBO Molecular Medicine and Blood) showing new important mechanism of immune protection against pathogens and myeloid cells development

The CMI has shown that immunosuppressive drugs (such as Cyclosporine A or Tacrolimus) affect function of calcineurin NFAT signaling pathway in myeloid cells and their precursors, which causes dysregulation of myelopoiesis and increased susceptibility to infections. These results are important for understanding the complications of immunosuppressive therapies.