CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOREGULATION

Mgr. Jan Frič, Ph.D., MHA

E-mail: jan.fric@fnusa.cz

Tel: +420 511 158 279

Jan Frič vystudoval imunologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde získal i doktorát. Následně se několik let podílel na výzkumu v singapurské Agentuře pro vědu, technologie a výzkum (A*STAR) a Singapore Immunology Network (SIgN). V Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) vede výzkumnou skupinu buněčné a molekulární imunoregulace. Jan Frič se dlouhodobě zaměřuje na translační výzkum imunologie a imunoterapie. V současnosti mimo jiné koordinuje projekt BEATsep financovaný programem Horizon Europe, který se spolu s 11 partnerskými institucemi napříč Evropou zaměřuje na výzkum a prevenci  dlouhodobých následků sepse a septického šoku.

Odhalujeme tajemství imunity

Výzkumné zaměření

 • Náš výzkumný tým se zaměřuje na různé aspekty lidské imunitní odpovědi především na propojení základních mechanismů imunity a signalizace imunitních buněk s vývojem poruch a patologií. Hlavní témata jsou (i) role imunitní odpovědi v progresi sepse a septického šoku, včetně studia dlouhodobých následků; (ii) studium stárnutí imunitního systému a charakterizace imunosenescentního fenotypu u řady kohort pacientů včetně přeživších onkologických onemocnění nebo u pacientů s neurodegenerativním onemocněním či chronickými kardiovaskulárními problémy; (iii) 3D modely lidských mukózních tkání umožňující studium imunitní odpovědi v mikroprostředí. (iv) signalizace imunitních buněk, především úloha calcineurin-NFAT dráhy ve vzniku susceptibility k infekcím. (v) imunometabolismus jako řídící mechanismus imunitní odpovědi
 • Naše úzká spolupráce s lékaři vytváří příležitost k provedení základního výzkumu se silným translačním přístupem podle přístupu od zkumavky k lůžku (from bench to bedside).
 • Náš tým spolupracuje s řadou partnerů: Department of Pathophysiology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic; Veterinary Research Institute, Brno; Institute of Hematology and Blood Transfusion in Prague; Czech Centre for Phenogenomics, Institute of Molecular Genetics, Prague; Central European Institute of Technology, Brno; University of Perugia, Italy; Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga

Hlavní cíle

 • Popis úlohy TLR receptorů při akutní imunitní odpovědi, chronickém zánětu a regeneraci tkání pomocí mukózních 3D organoidů a imunitních buněk.
 • Charakterizace dynamických změn imunitního systému během nástupu a progrese septického šoku. Dlouhodobé změny imunity způsobené septickým šokem.
 • Popis molekulárního propojení mezi vrozenou imunitní signalizací a metabolickými změnami v myeloidních buňkách.
 • Popis mechanismů odpovědných za nástup vrozené imunitní paměti jako nástroje ke snížení náchylnosti pacientů k respiračním infekcím.
 • Rozvíjet translační výzkum v oblasti imunosenescence a zánětu prostřednictvím analýzy různých kohort starších osob, pacientů s chronickými zánětlivými poruchami a dětí, které přežily nádorová onemocnění.
 • Mechanismus kontrolující aktivaci imunitního systému u chronických zánětů (např. Crohnova choroba)

Technologické vybavení

 • Flow Cytometry Facility přizpůsobená ke komplexní analýze a izolaci buněk (MoFlo Astrios, Spektrální cytometr SONY SA3800)
 • Magnetický buněčný separátor (AutoMACS, Miltenyi) vhodný k automatické a rychlé separaci a obohacení buněčných populací s velkou čistotou.
 • Multifotonový Mikroskop vhodný k analýze celé tloušťky tkáňových explantátů a 3D kultur.
 • Konfokální Laserový Scanovací Mikroskop vhodný pro zobrazování živých buněk.

Členové týmu

 • Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Andrejčinová
 • Mgr. Kamila Bendíčková, Ph.D.
 • Bc. Gabriela Blažková
 • Mgr. Veronika Bosáková
 • Michaela Haláková
 • MUDr. Martin Helán, Ph.D.
 • Mgr. Martina Jurásková
 • Mgr. Filip Kafka
 • Mgr. Petra Lázničková, Ph.D.
 • Kamila Ondráčková, DiS.
 • Ioanna Papatheodorou, MSc.
 • Jindra Pitáková
 • Mgr. Zuzana Tomášiková
 • Martin Veverka

Asistentka

Romana Vlčková

mob.: +420 730 595 912
tel.: 511 158 281
e-mail: romana.vlckova(zav.)fnusa.cz

Projekt BEATsep