CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOREGULATION

Odhalujeme tajemství imunity.

Mgr. Jan Frič, Ph.D.

E-mail: jan.fric@fnusa.cz

Tel: +420 511 158 279

Klíčová slova

Translační Imunologie, Vrozená imunita, Zánět, Imunosenescence, Imunosuprese, Sepse, Mukózní Organoidy, Immunologie septického šoku, Stárnutí imunitního systému.

Výzkumné zaměření

 • Náš výzkumný tým se zaměřuje na různé aspekty lidské imunitní odpovědi především na propojení základních mechanismů imunity a signalizace imunitních buněk s vývojem poruch a patologií. Hlavní témata jsou (i) role imunitní odpovědi v progresi sepse a septického šoku, včetně studia dlouhodobých následků; (ii) studium stárnutí imunitního systému a charakterizace imunosenescentního fenotypu u řady kohort pacientů včetně přeživších onkologických onemocnění nebo u pacientů s neurodegenerativním onemocněním či chronickými kardiovaskulárními problémy; (iii) 3D modely lidských mukózních tkání umožňující studium imunitní odpovědi v mikroprostředí. (iv) signalizace imunitních buněk, především úloha calcineurin-NFAT dráhy ve vzniku susceptibility k infekcím. (v) imunometabolismus jako řídící mechanismus imunitní odpovědi
 • Naše úzká spolupráce s lékaři vytváří příležitost k provedení základního výzkumu se silným translačním přístupem podle přístupu od zkumavky k lůžku (from bench to bedside).
 • Náš tým spolupracuje s řadou partnerů: Department of Pathophysiology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic; Veterinary Research Institute, Brno; Institute of Hematology and Blood Transfusion in Prague; Czech Centre for Phenogenomics, Institute of Molecular Genetics, Prague; Central European Institute of Technology, Brno; University of Perugia, Italy; Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga

Hlavní cíle

 • Popis úlohy TLR receptorů při akutní imunitní odpovědi, chronickém zánětu a regeneraci tkání pomocí mukózních 3D organoidů a imunitních buněk.
 • Charakterizace dynamických změn imunitního systému během nástupu a progrese septického šoku. Dlouhodobé změny imunity způsobené septickým šokem.
 • Popis molekulárního propojení mezi vrozenou imunitní signalizací a metabolickými změnami v myeloidních buňkách.
 • Popis mechanismů odpovědných za nástup vrozené imunitní paměti jako nástroje ke snížení náchylnosti pacientů k respiračním infekcím.
 • Rozvíjet translační výzkum v oblasti imunosenescence a zánětu prostřednictvím analýzy různých kohort starších osob, pacientů s chronickými zánětlivými poruchami a dětí, které přežily nádorová onemocnění.
 • Mechanismus kontrolující aktivaci imunitního systému u chronických zánětů (např. Crohnova choroba)

Technologické vybavení

 • Flow Cytometry Facility přizpůsobená ke komplexní analýze a izolaci buněk (MoFlo Astrios, Spektrální cytometr SONY SA3800)
 • Magnetický buněčný separátor (AutoMACS, Miltenyi) vhodný k automatické a rychlé separaci a obohacení buněčných populací s velkou čistotou.
 • Multifotonový Mikroskop vhodný k analýze celé tloušťky tkáňových explantátů a 3D kultur.
 • Konfokální Laserový Scanovací Mikroskop vhodný pro zobrazování živých buněk.