MOLECULAR CONTROL OF IMMUNE RESPONSE

doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

E-mail: lukas.kubala@fnusa.cz

Klíčová slova

Kyselina hyaluronová, trombolýza, adenylcylázy, mikrofluidní systémy.

Výzkumné zaměření

 • Skupina Molecular Control of Immune Response (MCIR) se zaměřuje na objasnění molekulárních mechanismů akutních a chronických zánětlivých procesů a na nové terapeutické cíle. Zkoumáme roli hyaluronanu v průběhu hojení a zánětlivých procesů. Toho bude využito při vývoji léčiv a biomateriálů na bázi hyaluronanu ve spolupráci s biotechnologickou společností Contipro a.s.. Za druhé je naším cílem vyvinout fluidní modely pro studium vztahu mezi průtokem krve a cévním zánětem a rekanalizací cév během ischemické cévní mozkové příhody. Třetím cílem je vyhodnotit biologický význam různých izoforem adenylylcykláz ve spolupráci s výzkumnou skupinou Medicinal chemistry
 • Herz- und Diabeteszentrum NRW, Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen, Německo.
 • BioMEMS Resource Center, Harvard Medical School, USA.
 • Contipro a.s., Dolní Dobrouč, Česká republika
 • Testování protizánětlivých léčiv v modelech in vitro a hodnocení jejich účinnosti na různých preklinických zvířecích modelech.
 • Studie využívající mikrofluidní systémy kolonizované endoteliálními buňkami, které napodobují mikrovaskulární systémy.
 • In vitro a in vivo testování biokompatibility a regeneračního potenciálu nových materiálů a sloučenin.

Hlavní cíle

 • Posouzení významu hyaluronanu a jeho metabolismu v patogenezi akutního a chronického zánětu a při regeneraci.
 • Vývoj fluidních modelů ke studiu vztahu mezi průtokem krve a cévním zánětem a rekanalizací cév během ischemické cévní mozkové příhody.
 • Vývoj nových protizánětlivých léků zaměřených na signální dráhy cAMP, zejména na specifické izoformy adenylcyláz.

Technologické vybavení

 • Mikrofludní systémy napodobující cévní systémy in vitro.
 • Vysoce výkonné screenovací zařízení pro stanovení modulace specifické izoformy aktivity adenylátcyklázy.
 • Sada přístrojů pro stanovení produkce různých reaktivních forem kyslíku, oxidu dusnatého a antioxidační kapacity v různých biologických vzorcích.