PROTEIN ENGINEERING

Vychováváme lídry pro vědu i business!

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

E-mail: jiri.damborsky@fnusa.cz

Klíčová slova

Alzheimerova choroba, biokatalýza, bioinformatika, počítačové modelování, lab-on-chip, mikrofluidika, metabolické inženýrství, mechanististická enzymologie, proteinové inženýrství.

Výzkumné zaměření

 • Výzkumná skupina se zaměřuje na proteinové a metabolické inženýrství pro biomedicínu. Věnuje se vývoji nových teoretických konceptů, softwarových nástrojů a lab-on-chip technologií pro proteinové inženýrství. Tyto nově vyvinuté nástroje pro design proteinů s vylepšenými vlastnostmi jsou využívány k biokatalýze, biodegradaci, biosensingu či pěstování a diferenciaci buněk. Na základě své práce publikovala skupina již více než 200 původních článků a 20 knižních kapitol, získala 7 mezinárodních patentů a založila biotechnologickou spin-off firmu Enantis s.r.o.
 • Bioinformatika – identifikace zajímavých genů v genomických databázích k molekulárnímu klonování a experimentální charakterizaci
 • Lab-on-chip technologie – vývoj mikrofluidních lab-on-chip technologií pro výzkum v biochemii a biomedicíně
 • Inženýrství degradačních drah – návrh a konstrukce bakteriálních kmenů, které exprimují nově sestavené biochemické dráhy
 • Stabilizace proteinů – počítačový design stabilizačních mutací
 • Mezinárodní spolupráce: ETH Zurich, Švýcarsko; Tohoku University, Katahira, Japonsko; University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie; Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (CFB), Copenhagen, Dánsko; Spanish National Research Council (CSIC), Madrid, Španělsko

Hlavní cíle

 • Počítačový design a inženýrství hyperstabilních proteinů
 • Zavádění nových teoretických konceptů pro proteinové inženýrství
 • Vývoj snadno ovladatelných softwarových nástrojů a mikrofluidních čipů

Technologické vybavení

 • Výpočetní klastr
 • Cirkulární dichroismus
 • Robot na sběr kolonií
 • Hardware a software pro počítačové modelování
 • Mikrofluidika
 • Pipetovací robot
 • Rapid quench flow systém
 • Stopped flow kinetický systém