KMENOVÉ BUŇKY A MODELOVÁNÍ CHOROB

Pacientovo srdce v misce – modelování dědičné kardiomyopatie s použitím kmenových buněk

Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

  • Objevili jsme nový mechanizmus srdečního selhání dědičné kardiomyopatie
  • Objevili jsme novou dráhu opravy DNA u kmenových buněk
  • Modelujeme kardiomyopatii s použitím kmenových buněk z pacientů

Zaměření výzkumu
Výzkumný tým Kmenové buňky a modelování chorob (SCDM) staví na dlouhodobých zkušenostech s lidskými pluripotentními kmenovými buňkami, jejich kultivací a diferenciací. Současné zaměření týmu se zaměřuje na využití lidských pluripotentních kmenových buněk k modelování lidských onemocnění, která vedou ke kardiomyopatii a srdečnímu selhání. Zvláštní důraz je kladen na progresivní kardiomyopatie způsobené vyčerpáním srdečního progenitoru a remodelací srdce kvůli nestabilitě genomu progenitorového srdce. SCDM využívá přeprogramované lidské pacientské buňky i lidské embryonální kmenové buňky s upraveným genomem k vytvoření modelů monogenních onemocnění zahrnujících kardiomyopatii. Tým také doplňuje modelování založené na kmenových buňkách analýzou zvířecích modelů i lidských vzorků. Tým SCDM také vyvinul novou technologii pro analýzu mechanoelektrické vazby u pacientů odvozených z kmenových buněk, zejména srdečního syncytia založeného na pokročilé mikroskopii.

Cíle výzkumu

• Stanovit rozsah a mechanismy vyčerpání progenitorů srdce u pacientů s DMD u lidí pomocí hiPSC specifických pro pacienta.

• Charakterizovat nové cesty opravy DNA v lidských pluripotentních kmenových buňkách a určit účinek jejich selhání na vyčerpání kmenových buněk v lidském progresivním srdečním selhání se zpožděným nástupem (pomocí modelu DMD).

• Stanovit mechanismus autokrinní a parakrinní signalizace základního fibroblastového růstového faktoru v pluripotentních kmenových buňkách.

Hlavní partneři

• University of Montpellier, Montpellier, Francie

• University of Texas, San Antonio, TX, USA

• University Medical Center Göttingen, Göttingen, Německo