BIOMEDICAL ENGINEERING FACILITY

Ing. Pavel Leinveber

E-mail: pavel.leinveber@fnusa.cz

Tel: +420 543 185 536

Zaměření CF

 • BME nabízí následující laboratoře a služby:
 • HiSeM laboratoře – speciální laboratoře pro měření vysoce citlivých biologických signálů. HiSeM je vybaven dvěma profesionálně postavenými Faradayovými klecemi (MR-Schutztechnik, Dieburg, Germany) které eliminují vnější rušivé elektromagnetické pole již od nízkých frekvencí 0.1Hz. Laboratoře jsou umístěny dvě poschodí pod povrchem země.
 • Flexibilní Laboratoře – Laboratoře jsou určeny pro neinvazivní a minimálně invazivní měření všech druhů biologických signálů. Laboratoře jsou vybaveny především pro kardiologické, cévní a neurologické studie, mohou být ale upraveny “na míru” daným potřebám a využití. K dispozici jsou dvě laboratoře s jednoduchým odstíněním a jedna Faradyova klec umístěna ve 3. poschodí.

Nabízené služby

 • Technická pomoc s akvizicí a analýzou biologických dat.
 • Data management výzkumných dat – BME databáze:
 • Specifická database umožňuje k ručně vloženým parametrům i automatizované ukládání rozsáhlých “raw” dat z modalit a jiných přístrojů.
 • Možnost propojení všech informačních zdrojů a jejich vazeb do jednoho sofistikovaného uživatelského rozhraní (např. Semi-automatizované ukládání strukturovaných dat – výsledků biochem. laboratoří z NIS).
 • Strukturovaná data připravena na přímý export pro statistické zpracování ukládaných parametrů (BST CF).
 • Specifické požadavky:
 • SW požadavky – programování.
 • HW požadavky – vývoj experimentálních zařízení.

Technologické vybavení

 • Laboratoře jsou vybaveny tak, aby pokryly co nejširší potřeby všech klinických a výzkumných studií, včetně ovladovny s monitorovacím systémem. Odpovídající vybavení laboratoře poskytované pro projekty:
 • Moderní akviziční systém pro experimentální a neuro-kardiologickou elektrofyziologii (M&I Praha, Česká republika). Bateriově napájený systém s vzorkovací frekvencí až 25kHz na kanál, amplitudové rozlišení 24bits, současně měření až 192 referenčních kanálů (EEG, EKG, EMG, atd.) současně s dalšími signály z externích zdrojů (tlak krve, činnost srdce, video a jiné).
 • Ultrazvuk Vivid E9 (GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA) včetně 2D kardiologické, lineární, abdominální, 4D (1 ultrazvuk pro všechny laboratoře).
 • Hemodynamický monitor B 850 a 450 (GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA) včetně centrální stanice v ovladovnách.
 • Neinvazivní měření kontinuálního tlaku krve (Portapres, Finometer, Finapres Medical Systems, Enschede, Netherland).
 • Sklápěcí lehátka.