CELL AND TISSUE

ENGINEERING FACILITY

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

E-mail: irena.koutna@fnusa.cz
Tel: +420 543 185 571

Objednání služeb

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na emailu.

Zaměření CF

  • CTEF představuje jednotku výroby léčivých přípravků pro moderní terapie včetně buněčné terapie a tkáňového inženýrství. Přípravky jsou vytvářeny z funkčních autologních či alogenních buněk a mohou obsahovat také nebuněčné složky (chemické/biologické směsi, matrice, nosiče apod.). Veškerá výroba a kontrola kvality je prováděna v souladu s principy SVP, aby byla poskytnuta autorizace pro výrobu a testování v rámci klinických studií. S tím souvisí i nepřetržitý monitoring a posuzování prostředí během výrobních procesů.
  • Oddělení má certifikaci ISO 9001 (systém řízení kvality) a SVP dle SÚKL (správná výrobní praxe dle státního ústavu pro kontrolu léčiv)
  • Konkrétní přípravky/produkty: virus-specifické lymfocyty (VSL), mononukleární buňky periferní krve (PBMC), T-lymfocyty s chimérickým antigenním receptorem (CAR-T buňky), lidské embryonální kmenové buňky (hESC), lidské indukované pluripotentní kmenové buňky (hiPSC)

Nabízené služby

  • Oddělení poskytuje licencovanou výrobu a testování buněčných léčivých přípravků dle SVP pro preklinické a klinické testování a je k dispozici vědcům z akademického i soukromého sektoru s dohledem na autorizaci projektu. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou CTEF poskytuje i poradenství a podporu v oblasti translace výsledků výzkumu a vývoje do výrobního prostředí.

Technologické vybavení

  • 3 jednotky čistých prostor třídy čistoty A v třídě čistoty B, izolátor třídy čistoty A v třídě čistoty C a multifunkční laboratoře třídy čistoty C
  • Uzavřené nezávislé systémy pro expanzi buněk: CliniMACS Prodigy® System; Terumo Quantum® Cell Expansion System
  • Oddělené laboratoře kontroly kvality nezávislé na výrobě (příklady metod: flowcytometrie, imunocytochemie, qPCR, spektrofotometrie)
  • Kontrolovaná kryobanka