Vzdělávání

Díky mezinárodnímu prostředí v rámci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně posilujeme vazby mezi zdravotnickými pracovníky na mezinárodní úrovni propojením našich výzkumných pracovníků a lékařů se studenty a výzkumnými pracovníky ze zahraničních institucí, a to mimo jiné prostřednictvím našich partnerských programů.

FNUSA-ICRC je výzkumná instituce, která neuděluje akademické tituly, nicméně je v oblasti vzdělávání velice aktivní. Přednášky a další vzdělávací aktivity se zaměřují především na rozvoj vlastních zaměstnanců, ale mnohé z nich jsou otevřené i vědcům a lékařům z dalších brněnských institucí, organizací v Jihomoravském kraji a v celé České republice.

Rádi ve FNUSA-ICRC přivítáme také vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí.

Mezinárodní návštěvy a série přednášek

Mezinárodní centrum klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně si v průběhu let získává své místo i na mezinárodním poli. Patrné je to v počtu návštěv zahraničních vědců, kteří přijíždí za účelem diskuze o možné spolupráci či jsou pozvaní, aby na své téma přednášeli nové generaci výzkumníků a studentům.

V posledních letech jsme měli možnost přivítat spoustu významných vědců z celého světa. Za zmínku stojí vědci z italského Mezinárodního centra pro genetické inženýrství a biotechnologii z Terstu (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB), z kalifornské univerzity San Diego (University California San Diego, UCSD) či z Univerzity v Sydney (The University of Sydney, USYD). 

FNUSA-ICRC od roku 2018 pořádá i vlastní sérii přednášek zaměřených na translační medicínu s názvem CTM Seminar SeriesSpolu s Masarykovou univerzitou se FNUSA-ICRC podílí na Mendel Lectures, sérii přednášek špiček světové vědy zaměřených na genetiku. Zatím 6 přednášejících bylo za své aktivity oceněno Nobelovou cenou. Od roku 2002 v refektáři Mendlova muzea přednášelo 107 světových vědců.

Studijní a výzkumné pobyty ve FNUSA-ICRC a na některých z našich spolupracujících institucí

Naším posláním je zajistit to nejlepší vzdělání a zkušenosti nové generaci vedoucích zdravotnických pracovníků, aby mohli profesionálně vykonávat své budoucí lékařské a výzkumné role.

Díky mezinárodnímu prostředí v rámci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně posilujeme vazby mezi zdravotnickými pracovníky na mezinárodní úrovni propojením našich výzkumných pracovníků a lékařů se studenty a výzkumnými pracovníky ze zahraničních institucí, a to mimo jiné prostřednictvím našich partnerských programů.

FNUSA-ICRC je výzkumná instituce, která neuděluje akademické tituly, nicméně je v oblasti vzdělávání velice aktivní. Přednášky a další vzdělávací aktivity se zaměřují především na rozvoj vlastních zaměstnanců, ale mnohé z nich jsou otevřené i vědcům a lékařům z dalších brněnských institucí, organizací v Jihomoravském kraji a v celé České republice.