Entries by martina.jelinkova

Léčebné konopí z nemocniční pěstírny doputovalo k pacientům. FNUSA má tak světový unikát

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je průkopníkem v oblasti léčebného konopí. Léky z rostliny cannabis sice byly například pacientům tamního Centra pro léčbu bolesti Anesteziologicko resuscitační kliniky FNUSA a LF MU předepisovány už několik let, až nyní se však v jejich výzkumu a výrobě stala nemocnice samostatnou. Svatoanenská nemocnice tak potvrzuje svou pozici […]

Vědci z ICRC a lékaři svatoanenské nemocnice učí umělou inteligenci léčit srdce

Výzkumné týmy z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) se podílejí na vývoji nástroje umělé inteligence, který bude v budoucnu pomáhat nejenom kardiologům individuálně vyhodnocovat rizika jednotlivých pacientů s chronickým srdečním selháním. Projekt AI4HF financovaný Evropskou komisí bude zpracovávat pacientská data ve velkém množství, zvládnout by měl i analýzu pokročilých zobrazovacích technik jako jsou CT-skeny nebo […]

Zemřel Tomáš Kára, jeden ze zakladatelů Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC)

S lítostí oznamujeme, že nás doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D., opustil po těžkém boji s rakovinou. Byl dlouholetým lékařem I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a LF MU a ačkoli tu již řadu let nepracoval, zanechal tu nejen kolegy, se kterými ho nadále pojily profesní a přátelské vazby, ale hlavně nesmazatelnou stopu v podobě Mezinárodního centra klinického […]

Within Alliance4Life, we have launched the A4L_BRIDGE project

Last week, at CEITEC within the Alliance4Life framework, the A4L_BRIDGE project was launched. It is a joint initiative focused on advancing research and innovation in Central and Eastern Europe. The project involves 10 institutions from 9 countries, aiming to enhance their competitiveness and innovation potential, as well as to help establish institutional reforms and support […]

V rámci Alliance4life jsme zahájili projekt A4L_BRIDGE

Minulý týden byl na CEITECu v rámci Alliance4life zahájen projekt A4L_BRIDGE. Jde o společnou iniciativu zaměřenou na posun výzkumu a inovací ve střední a východní Evropě Součástí projektu je 10 institucí z 9 zemí, program chce zvýšit jejich konkurenceschopnost a inovační potenciál a pomoci nastavit institucionální reformy a podpořit technologický transfer. Akční plán zahrnuje 16 […]

Sepse může potkat každého z nás. Jejím následkům porozumí brněnští vědci díky grantu za 180 milionů korun

Problematiku následků sepse, čili takzvaného post-septického syndromu, který se projevuje širokou škálou potíží, budou po dobu pěti let řešit brněnští vědci díky grantu za 6,9 milionů Eur, tedy něco přes 180 milionů korun. Výzkum budou koordinovat v 11 klinických a výzkumných centrech napříč 6 zeměmi Evropy. Mimo jiné chtějí naučit nástroj umělé inteligence, aby uměl […]

57 % pracovníků našich výzkumných týmů tvoří ženy. Připojujeme se k MDŽDV a představuje příběhy našich úspěšných vědkyň

Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu je u nás ve vědě 2x méně žen než mužů. Jde o jeden z nejhorších výsledků v rámci celé Evropské unie. Pokud se podíváme na zastoupení žen podle oborů, pouze 15 % žen působí v technických vědách a 25 % v přírodních vědách. O něco lépe na tom jsou […]

Vědci z Brna odhalili strukturu nejzářivějšího enzymu. Umí jej rozsvítit ještě intenzivněji a vpravit do lidské buňky

Bioluminiscence, tedy schopnost produkce viditelného světla živými organismy, je jedním z nejkrásnějších biologických fenoménů, který fascinuje lidstvo po staletí. Zatímco suchozemských světélkujících tvorů není mnoho, v mořích a oceánech je situace naprosto odlišná. V temných hlubinách oceánů se to doslova hemží nejrůznějšími organismy, které produkují světlo nejrůznějších barev. Umožňují jim to luciferázy, enzymy, které živým […]

Přístroj velikosti krabičky od sirek má přinést revoluci v léčbě spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe je druhá nejrozšířenější spánková porucha na světě. Revoluci v její terapii má přinést zařízení formátu nositelné elektroniky. Na jeho vývoji v Mezinárodním centru klinického výzkumu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pracuje kanadský vědec Adam Williamson. Dle nejnovějších studií obstrukční spánková apnoe neboli syndrom zástavy dechu ve spánku celosvětově postihuje až […]