Budoucnost Core Facilit se diskutovala na půdě FNUSA-ICRC

Výměna zkušeností a sdílení informací o tom, jak fungují servisní laboratoře a interní servis v různých institucích, to bylo cílem návštěvy zástupců CEITEC MU a Biomedicinského centra Slovenské akademie věd s kolegy z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Jde o členy projektu Alliance4Life a podnět k tomuto setkání vzešel právě na posledním zasedání aliance v lotyšské Jūrmale.

„Zástupcům partnerských institucí jsme tam představili dílčí kroky, které se nám podařilo již zavést a ty, které plánujeme implementovat do budoucna. Nejvíce to zajímalo slovenské kolegy, tak jsme je pozvali, aby si vše mohli takříkajíc osahat,“ vysvětlila vedoucí výzkumného týmu FNUSA-ICRC Hmotnostní spektrometrie Kamila Kočí„K jednání jsme přizvali zástupce z CEITEC MU, což je logické –  mají to k nám nejblíže a můžeme se navzájem inspirovat. A byl to dobrý krok, ráda bych poděkovala především Kateřině Vágnerové, která nám v mnohém pomohla,“ doplnila Kočí.
Dvoudenního setkání se zúčastnilo jedenáct lidí, kromě zaměstnanců Core Facilit také odborníci na oblast evaluace ve vědě. „Oblasti našeho zájmu se částečně překrývají, ale úhly pohledu na problematiku jsou rozdílné, proto jsme pozvali zástupce obou pracovních skupin,“ dodala Kočí.

Prezentace a výsledky z tohoto meetingu budou využity také na pátém zasedání Alliance4Life v rámci školení pracovní skupiny Core Facilities & Big Data a při přípravě hodnocení Core Facilit FNUSA-ICRC v následujících letech.

FNUSA-ICRC setkání s CEITEC a Biomedicínského centra Slovenské akademie vědFNUSA-ICRC setkání s CEITEC a Biomedicínského centra Slovenské akademie věd - Foto 2