Cenu rektora MU získal doc. Paruch

Doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., který od roku 2011 vede výzkumný tým FNUSA-ICRC Medicinální chemie, získal cenu rektora MU za významný tvůrčí počin. Masarykova univerzita je jeho alma mater, vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU. Poté působil 13 let v USA, kde získal doktorát z organické chemie na Columbia University. Pracoval také na výzkumu a vývoji nových léčiv ve farmaceutické společnosti Schering-Plough (od r. 2009 Merck). Do Brna se vrátil v roce 2009 a od té doby pokračuje ve výzkumu nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou, a to zejména v oblasti onkologie. Tento výzkum v rámci FNUSA-ICRC a MU již přinesl publikace i patenty na nové léčivé látky s potenciálním využitím jako léčiva závažných onemocnění. Je například spoluautorem prvního patentu uděleného FNUSA-ICRC v roce 2015: Substituované furo[3,2-b]pyridiny pro použití jako léčiva.
Cena byla udělena za vývoj biologicky aktivních sloučenin s vysokým potenciálem pro využití v praxi.