Článek týmu SMED v časopise Sleep and Breathing

Článek, jehož autory jsou členové týmu Spánkové medicíny docenta Ondřeje Ludky, citovali čínští vědci ve své meta-analýze, kterou zveřejnil prestižní mezinárodní spánkový časopis Sleep and Breathing. Čínští vědci se ve studii s názvem „Prevalence of sleep-disordered breathing in acute coronary syndrome: a systemic review and meta-analysis“ zaměřili na přehled literatury týkající se výskytu spánkovou poruchou ovlivněného dýchání u pacientů s akutním koronárním syndromem. Studie výzkumníků FNUSA-ICRC, na kterou je odkazováno, pracuje se souborem 607 pacientů, což je doposud největší soubor týkající se prevalence poruch dýchání ve spánku u pacientů po akutním infarktu myokardu na světě. Druhý největší má 203 pacientů. Prevalence poruch dýchání ve spánku zjištěná výzkumníky týmu Spánkové medicíny odpovídá celosvětovému průměru.

SMED FNUSA-ICRC