Čtyřnásobná radost v Loschmidtových laboratořích

Vědcův sen! Událost, ke které dochází jednou za 384 let! A k tomu nesmírná radost všech zúčastněných, pokora a úcta ke kusu odvedené práce. To vše ztělesňuje úspěch vědců z Loschmidtových laboratoří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, kterým během jediného dne přijali čtyři rukopisy do prestižních časopisů Nature Catalysis, ACS Catalysis, Analytical Chemistry a Computational and Structural Biotechnology Journal.

Horolezci zdolávají vrcholy, sportovci lámou rekordy, umělci tvoří vrcholná díla. Pro vědce je stěžejní součástí jejich práce publikování článků v odborných časopisech. Rozšiřují tak povědomí o svém výzkumu, získávají zpětnou vazbu, rozvíjejí spolupráci s podobně zaměřenými kolegy a celý výzkum se posouvá dál. Nejprestižnější jsou ty časopisy, které jsou recenzované a mají vysoký impaktový faktor, tedy hodnotu vyjadřující průměrnou míru citovanosti všech článků publikovaných v časopisu za určité období. Impaktované časopisy jsou v rámci svých oborů řazeny do žebříčků podle různých metrik a dělí se do čtyř kvartilů. Ty nejlepší se nacházejí v prvním kvartilu.

Právě do této elitní skupiny se řadí všechny časopisy, ve kterých se podařilo publikovat Martinu Markovi, Zbyňku Prokopovi, Janu Veleckému a Janu Mičanovi z Loschmidtových laboratoří. Jan Velecký, pro kterého je přijetí jeho prvoautorského článku podmínkou k ukončení doktorského studia, to v nadsázce přirovnal k milníkům, jakými jsou pro člověka první úsměv, první slovo, první školní den, první školní jednička či pětka. Jeho kolega Michal Vašina, který se nedávno rovněž radoval z publikace v mezinárodním prestižním časopise Chem Catalysis, přirovnal proces vydání článku ke zrání vína. Stává se, že vědci musí článek přepisovat a pilovat i několik let, než je „výběr z hroznů“ přijat k publikaci.

Konkrétně přijaté rukopisy popisují katalytický mechanismus enzymu luciferasy, vylepšení enzymů degradujících plasty proteinovým inženýrstvím, mikrofluidní platformu pro sledování enzymatických reakcí a vývoj nové databáze pro předpověď vlivu mutací na rozpustnost proteinu.

Prof. Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve své gratulaci na sociálních sítích spočítal, že při stávajících vědeckém výkonu týmu je pravděpodobnost současného přijetí 4 článků v prestižních časopisech 0.09 %, a podobný úkaz tedy můžeme očekávat opět za 384 let. Všem autorům gratulujeme a přejeme, aby prolomili statistiku a brzy oslavili další podobné úspěchy.

LL success

 

 

 

 

 

 

Oslava úspěchu výzkumných týmů, 11. 11. 2022 – zleva Michal Vašina, Jan Velecký, Jan Mičan, Zbyněk Prokop, Martin Marek