Czech Brain Aging Study v TheBritishMedicalJournal

Obsáhlý článek o studii Czech Brain Aging Study (CBAS) vydal v prosinci prestižní časopis TheBritishMedicalJournal. CBAS je dlouhodobá observační studie stárnutí a výskytu demence, kombinující klinickou péči a klinický výzkum, na které se podílí Kognitivní centrum Neurologické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Pilotní projekt byl odstartován v roce 2005, k významnému posunu došlo v roce 2011 díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva zdravotnictví ČR. „Sběr dat probíhá na dvou pracovištích, celkem je ve výzkumné kohortě přes 1 200 osob a nábor stále probíhá. Bez peněz z evropských fondů či NPU by tak rozsáhlá studie byla nemyslitelná, snažíme se také získávat další a další granty,“ dodala MUDr. Kateřina Sheardová, vedoucí Výzkumného centra pro poruchy paměti FNUSA-ICRC v Brně.

CBAS je unikátní systematická dlouhodobá studie stárnutí nejen v rámci České republiky, ale také ve střední a východní Evropě. Umožňuje zjistit specifika české populace v oblasti demence, konkrétně Alzheimerovy choroby a tím přispět ke světovému výzkumu. „Část sbíraných dat je synchronizována s největšími světovými databázemi, což nám umožňuje připojit se k nim a tím pádem jsme součástí světového prestižního výzkumu,“ potvrdila Sheardová.

V článku jsou obsaženy nejdůležitější věci, které studie doposud zjistila. Mezi nejvýznamnější poznatky patří to, že změny v prostorové navigaci jsou velmi důležitým a včasným markerem Alzheimerovské patologie, a to nezávisle na neuropsychologii. Výhodou tohoto markeru je zejména to, že se dá obratem využít v klinických studiích s novými léky a výzkum jde jednoduše synchronizovat se zahraničím, protože toto vyšetření není závislé na kultuře a jazyku. „Jde o velmi přínosnou studii pro pacienty, ať už pro ty přímo zapojené do výzkumu i pro celou populaci, protože můžeme dát různá doporučení vzhledem k rizikovým faktorům, které najdeme,“ řekla Sheardová.

Druhá unikátní věc, kterou se CBAS zabývá, je výzkum životního stylu jako prevence demence, publikujeme studii s mindfulness meditací, která může mít ochranný vliv na depresi a některé imunologické parametry, což obojí souvisí s rozvojem demence. „Ač se to na první pohled nemusí zdát, naše spojení se sebou, s okolím, s přírodou, eventuálně s něčím, co nás nějakým způsobem přesahuje, má podle našich dat pozitivní vliv na věkem podmíněnou atrofii v určitých oblastech mozku,“ doplnila Sheardová. „Jde o takzvaný Spiritiualwell-being, na světě zkoumá tyto vlivy přístupu k životu pouze několik teamů, proto naše výsledky mají dobrý ohlas na světových konferencích zaměřených na tuto problematiku.“

Program je důležitou součástí Alzheimerovského multioborového konsorcia, které bylo založeno prof. Damborským. Toto konsorcium umožňuje propojení výzkumníků z mnoha oblastí vědy ve společné snaze najít řešení tohoto onemocnění.

Podpořeno projektem č. LQ1605 z Národního programu udržitelnosti II (MŠMT).
Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt ENOCH (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868)

 

doktorka-sheardova