Diagnóza myokarditidy u nemocných s MINOCA s pomocí kardiovaskulární magnetické rezonance

Magnetická rezonance je zobrazovací technika, využívaná především k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Je díky ní možné získat řezy určité oblasti lidského těla, ze kterých lze po dalším zpracování vytvořit i výsledný 3D obraz požadovaného orgánu. Magnetická rezonance kardiovaskulárního systému (CMR) patří mezi vrcholové možnosti této diagnostické metody.

V rámci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) se možnostmi této metody zabývá výzkumný tým Kardiovaskulární magnetická rezonance (CMR) pod vedením Doc. MUDr. Romana Panovského, Ph.D. Před třemi lety vydali článek v časopise BMC Cardiocascular Disorders (Impakt Faktor 1,8), který se zabýval unikátním přínosem této diagnostické metody u pacientů se syndromem MINOCA (Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries). Nyní na tuto práci navázala další publikace, tentokrát v prestižním magazínu Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging (IF 12,7), kde byla publikována metaanalýza studií využívajících CMR u nemocných s MINOCA.

Vědci z USA, Francie, Německa a také z FNUSA-ICRC se v článku zabývají prevalencí myokarditidy (výskytem zánětu srdeční svaloviny) u pacientů s MINOCA v souvislosti s výskytem aterosklerozy věnčitých tepen. Z výsledků vyplývá, že pokud pacienti s pracovní diagnózou MINOCA mají angiograficky normální koronární tepny, je CMR diagnóza akutní myokarditidy výrazně pravděpodobnější (46%) než u nemocných s hladkostěnnými věnčitými tepnami (32%).

Obrázky 1 – 3 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490179/
Obrázek 4: https://imaging.onlinejacc.org/content/early/2020/06/25/j.jcmg.2020.02.037

 

obrazek 1obrazek 2obrazek 3obazek 4