Doktor Stokin přednášel před dvoutisícovým publikem v Hong Kongu

Šéf našeho centra doktor Gorazd B. Stokin měl v září na Hongkongské univerzitě přednášku na téma Axons, Transport, Alzheimer’s Disease and BeyondJeho výklad věnovaný nejrůznějším oblastem souvisejícím s nejčastější neurodegenerativní chorobou si přišlo poslechnout na dva tisíce lidí.

Z klinického hlediska, Alzheimerova choroba spočívá ve změnách chování a kognitivním poklesu, zatímco patologicky je charakterizována synaptickou a neuronální ztrátou. Doktor Stokin zasvětil svůj výzkum Alzheimerově chorobě a je rád za každou příležitost předat své široké znalosti dál s cílem zvýšit povědomí o této rozšířené a závažné nemoci.