Evropský kongres o zdravém spánku s naší účastí

Dvacátý pátý kongres Evropské společnosti pro výzkum spánku se měl konat na konci září ve španělské Seville, nicméně okolnosti donutily organizátory přesunout jej do virtuálního prostředí. I tak bylo na programu více než sto přednášek na témata spojená se spánkem a jeho vlivem na zdraví člověka.

Jedním ze dvou přednášejících z České republiky byl také prof. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., vedoucí Kardiovaskulárního výzkumného spánkového centra FNUSA- ICRC. Jeho přednáška měla název Dlouhodobá úmrtnost pacientů po akutním infarktu myokardu se sníženou (<45%) ejekční frakcí levé komory a středně těžkou až těžkou spánkovou apnoí. „Zástava dechu ve spánku, tedy spánková apnoe, je u těchto pacientů velkým, nicméně často opomíjeným problémem,“ uvedl prof. Ludka. „Jeho vyřešení by mohlo – nejen u těchto pacientů – výrazně zlepšit kvalitu života.“

Poslední velkou akcí, kde se mohli potkat odborníci na spánek takříkajíc naživo, tak zůstává lednové setkání Evropské společnosti pro výzkum spánku (ESADA), které se konalo v našem centru v Brně, a ze kterého je i fotografie prof. Ludky během přednášky.