FNUSA-ICRC a CEITEC reprezentovali Českou republiku na setkání Alliance4Life v Lotyšsku

Alliance4Life logo

Téměř 100 zástupců z deseti výzkumných center a univerzit z devíti zemí střední a východní Evropy se počátkem června potkalo na setkání Alliance4Life. Tato platforma tvoří jedinečnou komunitu institucí v oblasti věd o živé přírodě a medicíny, která nemá v regionu obdoby. Iniciátorem a koordinátorem aliance je CEITEC Masarykova univerzita (MU) z České republiky. Setkání se zaměřilo na sdílení osvědčených postupů a školení od interních a externích odborníků, jakož i na diskusi o budoucnosti aliance.

Centrum lotyšského přímořského letoviska Jūrmala bylo centrem živých diskusí, které se konaly v průběhu několika dnů, s cílem sdílet nápady pro dosažení kvalitativních změn v řízení institucí, a vytvořit tak příznivější podmínky pro vysoce kvalitní výzkum v oblasti přírodovědných věd. Hostitelem akce byl jeden z členů Alliance4life, Lotyšský institut organické syntézy (LIOS).

Odborníci z členských institucí i pozvaní lektoři z jiných zemí se podíleli na sdílení osvědčených postupů prostřednictvím přednášek a školení na plenárních zasedáních. Agenda zasedání Řídícího výboru a Strategické rady byla zaměřena na plánování budoucí strategie a aktivit Aliance, zejména od roku 2020. Bylo učiněno několik rozhodnutí, například dosažení většího zapojení výzkumných pracovníků do spolupráce založené na projektech, budování větší kapacity pro formování evropského výzkumu. a posilování spolupráce s jinými sítěmi EU. Diskutován byl také návrh bílé knihy se specifickými doporučeními pro politiky na národní a evropské úrovni.

Aliance vznikla jako společný projekt, který získal podporu z evropského rámcového programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace. „Je jistě pozitivní, že se aliance díky své intenzivní společné práci během posledních dvou let změnila v skutečné sdružení. To dokládá i návrh memoranda o porozumění, který by měl být podepsán v říjnu na příští schůzce ve Vilniusu, tak aby vytvořil Alliance4Life jako trvalou strukturu,“  vysvětlila Zlatuše Novotná, ředitelka strategických partnerství a mezinárodních vztahů koordinátora CEITEC MU a Alliance4Life.

„Podařilo se nám vytvořit platformu založenou na diskusi zaměřené na nejnaléhavější témata, která se týkají každé výzkumné instituce v regionu střední a východní Evropy – vědecké strategie a hodnocení výzkumu, grantů, institucionálního řízení, transferu technologií, lidských zdrojů a školení a PR a komunikace či informačních technologií,“ řekl Giancarlo Forte, Vice Chair FNUSA-ICRC.

Výzkumná centra a univerzity Alliance4Life spolupracují od roku 2018, aby zlepšily své fungování jako celek, včetně vnitřních procesů svých vědeckých pracovišť, kvality řízení a pravidel personální politiky. V Alliance4Life je Česká republika zastoupena organizacemi CEITEC a FNUSA-ICRC.

Více informací naleznete na www.alliance4life.eu.

Zástupci FNUSA - ICRC se zúčastnili setkání Alliance4Life v Lotyšsku