FNUSA-ICRC se zúčastnila Veletrhu vědy 2018

FNUSA-ICRC bylo prezentováno na Veletrhu vědy organizovaném Akademií Věd ČR, za účelem prezentace FNUSA-ICRC, navazování spolupráce s dalšími ústavy AVČR a také za účelem propagace aktuálních pracovních příležitostí FNUSA-ICRC. Během tří dnů konání akce nabídl veletrh přes sto interaktivních expozic, a to od cca 80 vystavovatelů z řad vysokých škol, vědeckých institucí i soukromých firem. 40 stánků patřilo pracovištím Akademie věd ČR.

Jednu z nejrozsáhlejších populárně-naučných akcí u nás uspořádala Akademie věd ČR již počtvrté. Letošní ročník se řadí k těm opravdu zdařilým, jelikož se akce zúčastnil rekordní počet návštěvníků, a to přes 20 000. Na stánku FNUSA-ICRC byly zájemcům prezentovány aktivity výzkumného centra a díky participaci projektu Kardiovize Brno 2030 také měřen tlak, síla stisku ruky, tloušťka cév a další indikátory zdravotního stavu člověka. Zástupci FNUSA-ICRC se také zúčastnili panelové diskuze na téma Léčba 21. století a Fake news: (Ne)věřte médiím.