Metabolický profil imunitních buněk

11. 1. 2021 |

Výzkumníci ze skupiny Buněčné a molekulární imunoregulace (CMI) z Centra translační medicíny (CTM) Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Marcela Hortová-Kohoutková, Petra Lázničková a Jan Frič ve svém nedávno vydaném přehledovém článku vysvětlují, jak je metabolismus imunitních buněk úzce provázán s jejich funkcí. Tento článek se krátce po svém vydání stal velmi populárním na sociální síti Twitter a tím se dostal mezi top 5 % článků hodnocených v databázi Altmetrics. Tato databáze je navržena jako doplněk k tradičnější metrice v podobě citací.

Imunitní buňky se podílí na udržování vnitřní integrity organismu – rozpoznávají a odstraňují vnější původce onemocnění a provádí imunitní dohled nad vnitřním prostředím organismu. Nově se ukazuje, že většina imunitních buněk velice rychle mění svůj metabolický profil (v řádu několika desítek minut), tyto změny jsou klíčové pro jejich správnou funkci. Právě dostatek energie a funkčních metabolitů, ale i celkový metabolický stav daného jedince, jako například obezita nebo podvýživa, jsou určující pro výslednou imunitní reakci. Současně je metabolický profil imunitních buněk modulován dostupností živin. Znalost molekulárních mechanismů kontroly imunometabolismu a případná intervence navázaná na tyto znalosti, může urychlit zotavení pacienta s deregulovanou odpovědí imunitního systému a účinně obnovit tyto funkce.

FNUSA-ICRC získala prostředky na tento výzkum z grantů Ministerstva zdravotnictví ČR (AZV) a Evropské unie (ENOCH a MAGNET). Článek byl publikován v časopise „BioEssays“ a naleznete ho zde, nebo ho zobrazíte naskenováním QR kódu.

Obrázek představuje vliv metabolismu na rozdíly v zastoupení jednotlivých subtypů imunitních buněk a mediátorů imunitní odpovědi u obézního a podvyživeného jedince. Zastoupení těchto faktorů určí, jak bude provedena výsledná imunitní funkce.