Mezinárodní spolupráce a evropské financování připravily půdu pro úspěšné vědecké výsledky ve FNUSA-ICRC

Díky příspěvku z rámcového programu Evropské unie pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020, který byl aktivní v letech 2014-2020, navázalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) úspěšnou a dlouhodobou spolupráci s kolegy z Univerzity v Melbourne (UniMelb, Austrálie) a Univerzity Tor Vergata v Římě (Itálie). Společná síť byla posílena grantem Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) NANOSUPREMI a koordinována Dr. Giancarlem Fortem ze skupiny Mechanobiology of Disease FNUSA-ICRC a Dr. Francescou Cavalieri, která má sdílený úvazek na University of Melbourne a na Universitě Tor Vergata. Díky využití možnosti výměny pracovníků a předávání znalostí a spojení doplňujících se odborných znalostí v oblasti nanomateriálů a buněčné biologie, vyústila tato spolupráce v poslední době v řadu vynikajících recenzovaných publikací.

Začátkem tohoto roku byla v časopise Advanced Materials s vysokým impakt faktorem publikována práce s názvem „Transforming the chemical structure and bio-nano activity of doxorubicin by ultrasound for selective killing of cancer cells„. V této studii se Sukhvir Bhangu z UniMelb a Soraia Fernandes z FNUSA-ICRC zaměřili na zvýšení specifičnosti léčby rakoviny. Přijali jednoduchou a nákladově efektivní metodiku rekonfigurace struktury chemoterapeutického léčiva doxorubicinu tak, aby selektivně zabíjelo rakovinné buňky a zabránilo kardiotoxickým účinkům.

V rámci téže spolupráce a také díky podpoře z programu financování iCare2-AIRC popsali Marco Cassani z FNUSA-ICRC a Alessia Amodio z UniMelb novou metodu založenou na DNA/LNA chimérickém senzoru a expanzní mikroskopii k identifikaci buněk infikovaných viry a jejich virového rezervoáru s bezprecedentní přesností detekce. Ačkoli byla tato technika použita pro virus HIV, lze ji rozšířit i na identifikaci buněk infikovaných virem SARS-COV2. Studie s názvem „Nanoscale probing and imaging of HIV-1 RNA in cells with a chimeric LNA-DNA sensor“ byla publikována v odborném časopise Nanoscale.

A konečně v další publikaci Agata Glab, doktorandka z UniMelb hostující v laboratoři CTM v rámci grantu MSCA-RISE NANOSUPREMI, navrhla aplikaci glykogen-albuminových nanočástic pro doručování léčiv do nádorových buněk ve 2D a 3D modelech onemocnění. Tato studie s názvem „Triggering the nanophase separation of albumin through multivalent binding to glycogen for drug delivery in 2D and 3D multicellular constructs“ je výsledkem spolupráce se skupinami Giancarla Forteho a Jana Friče z CTM a byla publikována v časopise Nanoscale.