Možnost žádat o příspěvek z Nadačního fondu Martiny Roeselové – do 30. 9. 2019

Nadační fond Martiny Roeselové - logo

Do 30. 9. 2019 je možné žádat o nadační příspěvek Martiny Roeselové, který se uděluje na jeden kalendářní rok, a to v celkové výši 120 000 Kč. Nadační fond Martiny Roeselové má za cíl podporovat vědce a vědkyně působící v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o předškolní děti. O udělení nadačního příspěvku mohou žádat výlučně fyzické osoby, a to Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice.

V loňském roce získala tento grant MUDr. Ing. Mgr. Petra Šedová Ph.D.
Publikováno: iDnes.cz | fnusa-icrc.org

Více informací