Kardiologický výzkum se koncem dubna intenzivně diskutoval na Lékařské univerzitě ve Vídni, zakládajícím členem Alma Mater Rudolphina, jejíž historie sahá až do roku 1365. Zástupci výzkumných týmů FNUSA-ICRC věnujících se kardiologickému výzkumu řešili možnosti spolupráce s klinickým kardiologickým oddělením a oddělením pro kardiochirurgii. Potenciál spolupráce lze spatřit v Intervenční kardiální elektrofyziologii, Akutním koronárním syndromu, Biomedicínském inženýrství a Jaderné kardiologii.