Navázána nová spolupráce s Oxfordskou univerzitou

Výzkumný tým Intervenční srdeční elektrofyziologie, jmenovitě Tomasz Jadczyk za podpory Oddělení transferu technologií, navázal novou výzkumnou spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Výzkumný tým vedený doktorem Zdeňkem Stárkem bude spolupracovat s Katedrou informatiky Oxforské univerzity vedenou profesorkou Blancou Rodriguez. Cílem společného projektu je aplikovat metody strojového učení pro automatickou EKG analýzu. Výsledky studie mohou pomoci klasifikovat fenotypy EKG a podporovat inovativní léčebné strategie.

Výzkumný tým Intervenční srdeční elektrofyziologie FNUSA-ICRC