Nová spolupráce se Slezskou lékařskou univerzitou v Katovicích

FNUSA-ICRC nedávno podepsala bilaterální dohodu o spolupráci se Slezskou lékařskou univerzitou v Katovicích, a to mezi týmem Intervenční srdeční elektrofyziologie FNUSA-ICRC a polským týmem Klinické kardiologie a strukturálních srdečních onemocnění.

Účelem smlouvy je posilování spolupráce mezi věděckými komunitami obou zúčastněných stran, konkrétně prostřednictvím výměny vědecko-výzkumných pracovníků a studentů, společných výzkumných projektů, organizace konferencí či workshopů a krátkodobých návštěv či přednášek na půdě partnerské instituce.