Nové výzkumné týmy ve FNUSA-ICRC

S platností od 1. 1. 2018 se rozšiřuje portfolio výzkumných týmů centra FNUSA-ICRC. Původní tým prof. Petra Dvořáka Stem Cells and Cell Signaling se transformuje do 2 nezávislých týmů. Jedná se o skupinu Cell Signalling (CS), kterou povede Principal Investigator Dr. Pavel Krejčí a Stem Cells and Disease Modeling pod vedením Junior PI Dr. Vladimíra Rotrekla (SCDM). Tyto týmy se budou v pilíři základního výzkumu zaměřovat na výzkum málo známých tyrosin kinázových receptorů (CS) a výzkum lidských kmenových buněk, jejich diferenciace na srdeční buňky a možnosti s jejich pomocí modelovat choroby srdce na buněčné úrovni (SCDM).

Novými týmy v oblasti kardiologického výzkumu jsou: Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) pod vedením Dr. Romana Panovského, Nuclear Cardiology and Cardiac CT (NCT) – Dr. Vladimír Kincl a Intensive Care Research (INC) – Dr. Martin Helán. Tým CMR se bude zaměřovat na časnou neinvazivní diagnostiku srdečních onemocnění s využitím nejnovějších zobrazovacích technik. Výzkumná skupina NCT se zaměří výzkum nových možností zobrazovacích metod v kardiologii, zejména v souvislosti s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním. Cílem týmu INC bude výzkum zaměřený na studium mechanismů vzniku, vývoje a prognózy kritického onemocnění.