Mezinárodní vědecký poradní sbor

FNUSA-ICRC International Scientific Advisory Board (FNUSA-ICRC ISAB)

Hlavní rolí Mezinárodního vědeckého poradního sboru (FNUSA-ICRC ISAB) je poskytovat rady a doporučení vedoucímu Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) v otázkách dlouhodobé strategie pro výzkum.

Prof. Dr. Aleš Blinc, Dr. Med.

Prof. Dr. Aleš Blinc, Dr. Med.

Prof. John Cleland

Prof. John Cleland

Dr. Hana Dawson, Ph.D.

Dr. Hana Dawson, Ph.D.

Aleš Blinc získal tituly MD a DSc na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani ve Slovinsku. V letech 1991-93 působil jako hostující vědecký pracovník na lékařské fakultě Rochesterské univerzity v New Yorku. Ve Slovinsku má Dr. Blinc atestaci z vnitřního lékařství a kardiologie – cévní medicíny. Jeho výzkumné zájmy sahají od mechanismů trombózy až po epidemiologii aterosklerotických cévních onemocnění. Od roku 2010 je Dr. Blinc vedoucím Oddělení cévní medicíny Lékařského centra Univerzity v Lublani a profesorem medicíny na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani.

Profesor Cleland vystudoval medicínu na Univerzitě v Glasgow ve Skotsku, kde promoval v roce 1977. Po dokončení postgraduálních studií a výzkumu byl jmenován do funkce odborného asistenta v oboru kardiologie a do funkce čestného konzultanta kardiologa v Nemocnici u Svaté Marie v Paddingtonu a v Hammersmithově nemocnici v Londýně v období 1986-1994. V roce 1994 získal stipendium pro vědecké pracovníky od Britské kardiologické nadace na klinický výzkum v oblasti selhání srdce. V roce 1999 byl jmenován předsedou Kardiologické nadace na Univerzitě v Hull.

Doktorka Dawsonová vystudovala medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dokončila svá doktorandská studia na University of South Florida v roce 1996. V současné době působí jako odborná asistentka v oboru neurologie na katedře neurologie Lékařské fakulty Dukeovy univerzity a v Lékařském centru Dukeovy univerzity.

Dr. Gustavo Sevlever

Dr. Gustavo Sevlever

Brett Kissela, MD

Brett Kissela, MD

Dr. Kenneth Moya, Ph.D.

Dr. Kenneth Moya, Ph.D.

Doktor Sevlever vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity v Buenos Aires a studoval také na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Je vedoucím oddělení neuropatologie a molekulární biologie Neurologického institutu FLENI v Buenos Aires a je jedním z předních odborníků na využití kmenových buněk v neurologii.

Brett Kissela, MD, MS je profesorem a vedoucím Oddělení neurologie a rehabilitační medicíny, proděkanem pro klinický výzkum na College of Medicine Univerzity v Cincinnati a vedoucím výzkumných služeb pro UC Health. Je vyškolený v oblasti vaskulární neurologie a má rozsáhlé zkušenosti s klinickými studiemi v oblastech akutní iktové péče, prevence a rekonvalescence. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na příčiny, následky a léčbu mozkové mrtvice, se zvláštním zájmem o vliv cukrovky na mrtvici a faktory, které ovlivňují následky mrtvice. Jeho vyznamenání a ocenění zahrnují také cenu Americké neurologické akademie Michael S. Pessin Stroke Leadership Prize.

Doktor Moya studoval biologii a medicínu na Harvardské univerzitě a získal v roce 1989 doktorát na Massachusettském technologickém institutu. Působil jako pedagog v Centru pro interdisciplinární výzkum v biologii a na École normale supérieure v Paříži ve Francii.

Peter Nestor, MD

Peter Nestor, MD

Dr. Marcelo Rubinstein

Dr. Marcelo Rubinstein

Peter Nestor je kognitivní neurolog, který se věnuje oblasti degenerativní demence. Lékařský titul získal na Univerzitě v Melbourne v Austrálii v roce 1989 a doktorát na Cambridgeské univerzitě. Zastával pozici klinického vědeckého pracovníka Rady pro lékařský výzkum a univerzitního lektora na Cambridgeské univerzitě. V letech 2012–2017 pracoval jako profesor v Německém centru neurodegenerativních onemocnění (DZNE) a od roku 2017 působí jako profesor kognitivní neurologie ve Queensland Brain Institute (Queenslandská univerzita) i v australské Mater Hospital.

Doktor Rubinstein studoval medicínu a molekulární biologii v Argentině a ve Spojených státech. V letech 1997-2011 působil jako zahraniční vědecký pracovník a aspirant na Lékařském institutu Howarda Hughese ve Spojených státech. Je ředitelem laboratoře Národní rady pro vědecký a technický výzkum Argentiny, hlavním zkoušejícím a docentem na Fakultě přírodních věd Universidad de Buenos Aires.