Vybrané výsledky výzkumu / Nabídka technologií

Pro tyto vybrané výsledky hledáme komerční partnery. V případě zájmu nás kontaktujte.

Americký patent
Method of ECG Signal processing and apparatus for performing the method
Spoluvlastníci: FNUSA, ÚPT AV ČR, M&I
Původci:
JURAK, Pavel, HALAMEK, Josef, VONDRA, Vlastimil, VISCOR, Ivo, KLIMES, Petr, PLESINGER, Filip, LEINVEBER, Pavel, VESELY, Petr, REICHLOVA, Tereza, SUMBERA, Josef, MELUZIN, Jaroslav, ZEMAN, Karel, NOVAK, Miroslav, LIPOLDOVA, Jolana, KUNA, Michal

Americký patent na inovativní technologii pro přesnější diagnózu onemocnění srdce získali vědci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), kardiologické kliniky naší nemocnice a firma M&I z Prahy. Nová technologie, která dokáže určit elektrickou aktivaci srdečních komor a s přesností na jednotky milisekund změřit jejich vzájemné zpoždění, se připravuje k zavedení do praxe. Výhodou nové technologie vysokofrekvenčního EKG je jednoduchý a neinvazivní postup, nejsou vyžadovány specifické znalosti obsluhy a zpracování je automatické. „Pro účinnou diagnostiku stačí běžné umístění elektrod, které se v klinické praxi využívá pro měření dvanáctisvodového EKG.

Americký patent
Multi-electrode epicardial pacing
Spoluvlastníci: FNUSA a Mayo Clinic
Původci: Faisal F. Syed, Charles J. Bruce, Christopher V. DeSimone, Paul A. Friedman, Samuel J. Asirvatham, Tomas Kara, Pavel Leinveber, Miroslav Novak, Zdenek  Starek, Jiri Wolf

Ve spolupráci s Mayo Clinic jsme získali nový americký patent pro metody epikardiální stimulace, ablace a defibrilace. Epikardiální neboli vnější povrch srdce je často klíčovou oblastí pro řešení arytmií, není však dosažitelný běžným cévním přístupem, přes tepny a žíly. Je proto třeba rozvíjet techniky epikardiálního přístupu přes stěnu hrudníku či nadbřišku. Manipulace a nástroje samotné se od technik cévního přístupu významně liší, proto náš výzkumný tým Intervenční srdeční elektrofyziologie (ICE) a Mayo Clinic vyvíjejí specifické katetry a katetrizační pomůcky, umožňující zavedení, stimulaci, ablaci a defibrilaci v perikardu. Patentovaná metoda a nástroje poslouží zejména pacientům trpícím jinak neřešitelným zdrojem arytmie s epikardiální lokalizací, ale také pacientům s komplikacemi při trvalé kardiostimulaci nebo po některých kardiochirurgických výkonech. V neposlední řadě jsou patentovány metody srdeční defibrilace s nízkou energií, použitelné pro pacienty se srdečním selháním či hrozbou fatálních arytmií.

Český patent
Střídavý elektroporační generátor
Spoluvlastníci: FNUSA-ICRC a VUT Brno
Původci:
MUDr. Zdeněk Stárek, PhD., MUDr. Martin Pešl, PhD., Ing. Jiří Wolf, Guido Caluori, PhD., Ing. Dalibor Červinka, Ing. Jan Martiš, PhD., Ing. Veronika Novotná, PhD.

Pro léčbu srdečních arytmií, tedy ablaci abnormální srdeční tkáně, se v současnosti standardně používá termální radiofrekvenční energie, kdy ale hrozí poškození okolních struktur, např. jícnu. Vhodnou alternativou překonávající výše zmíněné limity jsou netermální metody ablací, kterými se lze vyhnout komplikacím typických pro standardní ablační terapie. Doposud však neexistovalo řešení, které by nezahrnovalo celkovou anestezii či riziko svalových kontrakcí. Elektroporační generátor je netermální zdroj energie, který je první alternativou k současné termální technologii umožňující ablaci srdeční tkáně. Tento zdroj energie je v mnohém lepší, než stávající
technologie s ohledem na bezpečnost a trvalé udržení normálního srdečního rytmu.

Český patent
Afinitní nosič pro selektivní vychytávání bakterifágů a/nebo pro jejich separaci a způsob selektivního vychytávání bakteriofágů a/nebo jejich separace pomocí kapilární elektroforézy
Spoluvlastníci: FNUSA, Masarykova univerzita, Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Původci:
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., Ing. Marie Horká, Ph.D.,

Popisuje se afinitní nosič, který je určený pro selektivní vychytávání bakteriofágů a/nebo pro jejich separaci. Tento nosič je tvořený substrátem, přičemž povrch substrátu je opatřený naadherovanými buňkami alespoň jednoho bakteriálního kmene. Po napadení buněk specifickými bakteriofágy a po jejich inkubaci se bakteriofágy z buněk uvolní. Následně se pak izolují a separují, s výhodou pomocí kapilární elektroforézy.

 1. Český užitný vzor: Multikanálový celotělový impedanční monitor (MPM)
  Spoluvlastníci: FNUSA, Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR
  Původci: Ing. Pavel Jurák, CSc., Ing. Pavel Leinveber, Ing. Filip Plešingr, Ph.D., Ing. Josef Halámek, CSc., Ing. Ivo Viščor, Ph.D., Dr. Ing. Vlastimil Vondra, Michal Kuna
  Abstrakt:
  MPM je vybaven moderním interaktivním a intuitivním rozhraním s výkonnou výpočetní jednotkou, která využívá paralelní výpočty. Jeho velká dotyková obrazovka poskytuje maximální pohodlí při nastavování měření, monitorování jeho průběhu a jeho vyhodnocení v reálném čase. Jednoduchost provozu podporují rozsáhlé možnosti diagnostických výstupů, například samostatné hodnocení různých fází měření a částí těla s jasnou grafickou interpretací výsledků. MPM lze použít především pro rychlou a neinvazivní diagnostiku vaskulární elasticity, a tedy stáří arteriálního systému. Například 50letý silný kuřák bude mít s největší pravděpodobností výrazně sníženou pružnost tepen a jejich věk bude odpovídat mnohem starší osobě. Závisí to však na genetických predispozicích a dalších faktorech, proto jsou potenciální rizika individuální.
 2. Český užitný vzor: Skríningová diagnostická sada pro detekci histonů v extracelulárních histonových komplexech
  Spoluvlastníci: FNUSA, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.,
  Původci: Manlio Vinciguerra, MSc, RNDr. Diana Búzová, PhD, Ing. Jan Červený, PhD.,
  Abstrakt:
  Technické řešení se týká vývoje vysokokapacitní skríningové sady pro detekci alespoň dvou typů histonů v extracelulárních histonových komplexech (nukleozomech) ve vzorcích lidské krve. Měření pomocí této sady slouží pro diagnostiku a prognózu různých nemocí. Jedná se tedy o novou diagnostickou metodu založenou na „tekutých biopsiích“.
 3. Český užitný vzor: „Vývoj regenerativních a léčivých přípravků moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku“
  Spoluvlastníci: FNUSA, PrimeCell Advanced Therapy
  Původci: MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D., Mgr. Veronika Pospíšilová, MUDr. Ing. Jan Lipenský, Ph.D., Romana Eli, doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D., Mgr. Tereza Kučírková, Ph.D., Mgr. Ladislava Vymětalová, Ph.D., RNDr. Martin Šrámek, Ph.D.,
  Potenciální terapeutický produkt byl vyvinut v rámci projektu spolupráce mezi PrimeCell Advanced Therapy a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) s názvem „Vývoj regenerativních a léčivých přípravků moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku“ uděleného Technologickou agenturou České republiky v rámci programu DELTA (TF03000037). Výsledky výzkumu byly publikovány v mezinárodním recenzovaném časopise. V současné době byly výsledky základního výzkumu validovány v zařízení GMP (NATIC) výrobce a nové zařízení se připravuje na rozšíření výrobní kapacity.Pokud bude produkt schválen regulačním orgánem, má být uveden na trh pod názvem Remescor ®. Farmaceutická dokumentace byla předložena SÚKL (24. března 2020).
  Publikace: Ladislava Vymetalova1 · Tereza Kucirkova1 · Lucia Knopfova1 · Veronika Pospisilova2,3 · Tomas Kasko2,3 · Hana Lejdarova4 · Eva Makaturova5 · Petr Kuglik5,6 · Veronika Oralova7 · Eva Matalova7 · Petr Benes1 · Zdenek Koristek2,8 · Serhiy Forostyak2,3,8 Large-Scale Automated Hollow-Fiber Bioreactor Expansion of Umbilical Cord-Derived Human Mesenchymal Stromal Cells for Neurological Disorders 2018. Neurochemical Research. Publikováno: 2020
 4. Český užitný vzor: Kit pro stanovení specifického ovlivnění aktivity izoforem adenylátcykláz s využitím membránových frakcí buněk HEK293
  Vlastník: FNUSA
  Původci: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D., Mgr. Petra Daďová, doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., Mgr. Jakub Švenda, Ph.D.,
  Abstrakt:
  Technické řešení se týká kitu pro stanovení specifického ovlivnění aktivity různých izoforem adenylátcykláz citlivých na forskolin (FSK) nebo jiné chemické sloučeniny, exprimovaných buňkami HEK293 s využitím jejich membránových frakcí.
 5. Český užitný vzor: Kit pro stanovení specifického ovlivnění aktivity izoforem adenylátcykláz
  Vlastník: FNUSA
  Původci: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D., Mgr. Petra Daďová, doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., Mgr. Jakub Švenda, Ph.D.,
  Abstrakt:
  Technické řešení se týká kitu pro stanovení specifického ovlivnění aktivity různých izoforem adenylátcykláz citlivých na forskolin (FSK) nebo jiné chemické sloučeniny, exprimovaných buňkami HEK293. Jedná se o kit, pomocí kterého je možné stanovit vliv různých sloučenin, například farmak, na aktivitu izoforem adenylátcykláz. Mezi takováto farmaka může patřit například forskolin nebo jeho deriváty.

 1. Software: Module for Electrophysiology Processing In Online Regime (MEPIOR)
  Vlastník: FNUSA
  Původci: Ing. Mgr. Jan Cimbálník, Ph. D., Pavel Macháč, Ing. Vojtěch Trávníček, Ing. Petr Klimeš, Ph.D., Vladimír Sladký
  Abstrakt:
  Software je zaměřen na zpracování vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG v reálném čase, zejména vzhledem k detekci elektrofyziologických biomarkerů epileptogenní tkáně. Software umožňuje realtime analýzu intrakraniálního EEG a je realizován v jazyce C a Python s důrazem na modularitu. Je rozdělen na několik funkčních celků, tak, aby jednotlivé části mohly být nahrazeny a bylo tak možné software přizpůsobit odlišným aplikacím a hardwaru. Základní částí je příjem dat z akvizičního zařízení elektrofyziologických dat. Na tuto část navazuje jak ukládání dat do formátu MEF3, tak předzpracování a zpracování elektrofyziologických signálů z hlediska automatické extrkace příznaků ze signálu, detekce biomarkerů a dalších událostí. Navázání detekčních algoritmů je řešeno striktně modulárně, aby bylo možné lehce integrovat nové algoritmy a softwarové technologie. Prezentace výsledků zpracování je zajištěna přes webové rozhraní pomocí softwarové knihovny Dash.
 2. Funkční vzorek: Mikrofluidní čip pro kultivaci endoteliálních buněk s lineárními kanály kruhového průřezu
  Vlastník: FNUSA
  Původci: Mgr. Jan Víteček, Ph.D., Mgr. Marek Černík
  Abstrakt:
  Tento mikrofluidní čip je navržen pro kultivaci endoteliálních buněk tak aby bylo zajištěno konstantní smykového napětí podél celé stěny kanálů a vyloučeny tak  nerovnoměrnosti této charakteristiky, které způsobují odlišnosti ve fyziologii a následně i ve fenotypu buněk. Zároveň je čip navržen z transparentního materiálu tak aby bylo možné sledovat charakteristiky buněk pomocí mikroskopu. Výhoda oproti konkurenčním řešením spočívá v eliminaci nefyziologické geometrie kanálů  cévního modelu. Zásadní inovací je zavedení fyziologicky relevantního kruhového průřezu kanálů. Dle našich zjištění není v současnosti takovéto řešení nabízeno na komerční bázi.
 3. Funkční vzorek: Membránový test pro stanovení ovlivnění aktivity jednotlivých izoforem lidských adenylátcykláz citlivých na forskolin
  Vlastník: FNUSA
  Původci: Mgr. Petra Daďová, doc. Mgr. Kamil Paruch, PhD., Mgr. Jakub Švenda, PhD., doc. Mgr. Lukáš Kubala, PhD.
  Abstrakt:
  Vyvinutá metodologie využívá membránové frakce izolované z unikátních klonů buněk HEK293 (human embryonic kidney cells 293), které selektivně exprimují vybranou izoformu AC. Bylo vyvinuto osm klonů buněk HEK293, z nichž každý klon obsahuje odlišný specifický plazmid kódující izoformu AC 1 až 8. Analýza ovlivnění aktivity jednotlivých membránově vázaných izoforem AC je detekována pomocí měření produkce cAMP metodou homogenní kompetitivní imunoanalýzy využívající k detekci Försterův rezonanční přenos energie s časovým rozlišením (TR-FRET). Metodika byla validována a byla provedena analýza opakovatelnosti (intra-assay variability a inter-assay variability).
 4. Funkční vzorek: KARBOCYKLICKÝ C-NUKLEOSIDOVÝ ANALOG VYKAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ INHIBIČNÍ AKTIVITU VŮČI METHYLTRANSFERÁZE DOT1L
  Vlastník: FNUSA
  Původci: doc. Mgr. Kamil Paruch, PhD., Prashant Dineshbhai Khirsariya
  Abstrakt:
  Byly připraveny a otestovány verze karbocyklické C-nukleosidových analogů vykazujících selektivní inhibiční aktivitu vůči methyltransferáze DOT1L. Některé z těchto nově připravených analogů vykázaly výrazně vyšší inhibiční aktivitu – dosud nejúčinnější sloučenina PK-09-14-A má DOT1L IC50 = 19 nM
 5. Český užitný vzor: Kit pro stanovení specifického ovlivnění aktivity izoforem adenylátcykláz s využitím membránových frakcí buněk HEK293
  Vlastník: FNUSA
  Původci: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D., Mgr. Petra Daďová, doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., Mgr. Jakub Švenda, Ph.D.,
  Abstrakt:
  Technické řešení se týká kitu pro stanovení specifického ovlivnění aktivity různých izoforem adenylátcykláz citlivých na forskolin (FSK) nebo jiné chemické sloučeniny, exprimovaných buňkami HEK293 s využitím jejich membránových frakcí.
 6. Český užitný vzor: Kit pro stanovení specifického ovlivnění aktivity izoforem adenylátcykláz
  Vlastník: FNUSA
  Původci: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D., Mgr. Petra Daďová, doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., Mgr. Jakub Švenda, Ph.D.,
  Abstrakt:
  Technické řešení se týká kitu pro stanovení specifického ovlivnění aktivity různých izoforem adenylátcykláz citlivých na forskolin (FSK) nebo jiné chemické sloučeniny, exprimovaných buňkami HEK293. Jedná se o kit, pomocí kterého je možné stanovit vliv různých sloučenin, například farmak, na aktivitu izoforem adenylátcykláz. Mezi takováto farmaka může patřit například forskolin nebo jeho deriváty.

Další výsledky projektu TAČR GAMA:

 • Ověřená technologie: Identifikace ALK, LTK, FGFR, RET a TRK kináz jako nových cílů AZD1480
 • Funkční vzorek: Stabilní buněčné linie pro testování potenciálních léků na rakovinu
 • Funkční vzorek:  Nový účinný inhibitor MRE11 nukleázy – adimický linker se substituovaným benzenem s optimálním in vitro a in vivo profilem
 • Funkční vzorek: Nový účinný inhibitor MRE11 nukleázy – adimický linker se substituovaným thiazolem s optimálním in vitro a in vivo profilem
 • Funkční vzorek:  Nový účinný inhibitor MRE11 nukleázy – adimický linker se substituovaným thiofenem s optimálním in vitro a in vivo profilem
 • Funkční vzorek: Functional sample of a tau antibody with a diagnostic and therapeutic potencial
 • Prototyp: Microfluidic chamber coupled to a microfluidic syringe pump for standardized axonal transport and induction of controlled injury
 • Prototyp: Novel microfluidic chamber allowing standardized high throughput axonal transport analysis
 • Funkční vzorek: PK-9-14-A : karbocyklický C-nukleosidový analog vykazující selektivní inhibiční aktivitu vůči methyltransferáze DOT1L
 • Funkční vzorek: Inhibitor XPF-ERCC1 nukleázy
 • O – Ostatní:  Stabilizovaný fibroblastový růstový faktor 18 (FGF18) pro léčbu onemocnění kloubů