TRANSFER TECHNOLOGIÍ – ODDĚLENÍ BUSINESS AND ACADEMIC RELATIONS (BAR)

FNUSA-ICRC se věnuje rychlému a efektivnímu přenosu moderních biomedicínských technologií a znalostí do praxe a zpět. Pro tyto účely má FNUSA-ICRC vybudovaný Transfer technologií v rámci oddělení BAR.

Svět i doba kolem nás se neustále zrychlují. Součástí dnešní moderní vědy je, včetně bádání samotného, také potřeba uplatnit výsledky výzkumu v praxi a komercializovat je. Spolupráce výzkumníků a pracovníků transferu technologií se proto neustále prohlubuje.

Na sdílení nejnovějších poznatků, objevů a zavádění výsledků výzkumu do praxe spolupracujeme s výzkumníky FNUSA-ICRC, s akademickými i průmyslovými partnery.

Zjistěte více o tom, jaké služby jakožto Transfer technologií nabízíme výzkumným pracovníkům FNUSA-ICRC a také, jak spolupracujeme s průmyslovým a vzdělávacím sektorem.

Našim výzkumníkům ze spolupracujících výzkumných institucí nabízíme širokou škálu služeb, poskytovaných naším Transferem technologií:

  • Školení v oblasti ochrany IP a transferu technologií
  • Ochranu duševního vlastnictví
  • Pomoc s komercializací výsledků výzkumu
  • Usnadnění smluvního výzkumu
  • Usnadnění výzkumné spolupráce
  • Vyhledávání společných grantů s průmyslem
  • Výměnu know-how s korporátním sektorem
  • Vyhledávání technologií
  • Granty pro ověření koncepcí
  • Žádosti o inovační vouchery

Ke stažení:

        

Dedication