Spolupráce s průmyslem

KLINICKÉ STUDIE

Zajišťuje administrativní stránku realizace komerčních klinických studií pro výrobce a distributory léčiv a zdravotnických prostředků. Ke studiím fáze I využívá FNUSA-ICRC unikátní Klinicko-farmakologickou jednotku.

PREKLINICKÝ VÝZKUM

Animální centrum FNUSA-ICRC nabízí možnost provedení preklinických výzkumů nových diagnostických a léčebných metod, technologií nebo léčiv na animálních modelech.

DALŠÍ FORMY SMLUVNÍHO VÝZKUMU

Výzkumné týmy FNUSA-ICRC jsou schopné kromě klinických a preklinických studií uskutečnit i jiné výzkumy, například testování biokompatibility nových látek, selekce endoteliálních progenitorových buněk ze vzorků kostních dření a jejich další charakterizace nebo přípravu biologických vzorků ze zvířecí tkáně pro výzkum poruch CNS a záznamu dat pro analýzy.

INOVAČNÍ VOUCHERY

Malé a střední firmy z ČR i zahraničí mohou na projekty, které pro ně FNUSA-ICRC realizuje, získat tzv. inovační vouchery, které pomáhají snížit vynaložené náklady.

VÝZKUMNÉ GRANTY

FNUSA-ICRC spolupracuje na výzkumných grantech s průmyslovými partnery.

KOMERCIONALIZACE VÝZKUMU

Výzkum FNUSA-ICRC přináší konkrétní výsledky – nové diagnostické a léčebné metody a technologie nebo nové látky, které mohou sloužit jako léčiva. Snaží se je též komercializovat.

STÁŽE

FNUSA-ICRC má zájem realizovat stáže svých výzkumníků v průmyslových firmách nebo o přednášky odborníků z průmyslové sféry pro výzkumníky.

KONTAKT

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!