První letošní setkání projektu ENOCH proběhlo on-line

Projekt Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH) se zaměřuje na hledání léčby pro nemoci, které nejvíce ovlivňují stárnutí, jako je například demence, rakovina či srdeční choroby. Spolupracuje na něm pět vědeckých center na Moravě, kromě našeho centra jde o Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu, Neurologickou kliniku Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Olomouc a Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě.

Ve čtvrtek, 8. dubna proběhlo první letošní setkání dvaceti výzkumných týmů FNUSA-ICRC, které na tomto projektu participují. Jde o dvě třetiny všech týmů v rámci našeho centra, takže projektu ENOCH je věnována opravdu velká pozornost. Tomu odpovídal také průběh setkání, na programu byly zejména informace o stavu plnění jednotlivých úkolů a vzájemné spolupráci v rámci FNUSA-ICRC.

Výsledky on-line setkání pak byly veskrze pozitivní. Splnění jednotlivých milníků projektu by mělo být bezproblémové a v oblasti kvality výzkumu došlo k velkému posunu kupředu. Bylo také konstatováno, že vzhledem ke stavu prací na projektu ENOCH by se v budoucnu mohlo naše centrum pokusit požádat o podobně významný grant v kooperaci s tuzemskými nebo zahraničními výzkumnými centry. Další setkání by mělo být na konci měsíce června.

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt ENOCH (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868).
.