Pupečník jako vhodný zdroj mezenchymálních kmenových buněk

Mezinárodní časopis International Journal of Molecular Sciences publikoval práci kolektivu autorů z Centra tkáňového a buněčného inženýrství (CTEF) Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Autoři dr. Lenka Tesařová, Klára Jarešová, dr. Pavel Šimara a doc. Irena Koutná v publikaci představili pupečník jako vhodný zdroj mezenchymálních kmenových buněk (MSC) pro imunosupresivní klinické aplikace.

MSC jsou unikátním nástrojem somatobuněčných terapií díky své schopnosti podporovat regeneraci tkání a potlačovat imunitní systém. Ve srovnání s kostní dření a tukovou tkání byl u MSC z pupečníku prokázán nejlepší expanzní potenciál, přičemž si buňky zachovaly svoje imunosupresivní vlastnosti. Navíc dokázaly tyto pupečníkové MSC využít přídavek fibroblastového růstového faktoru do expanzního média, který výtěžek buněk ještě navyšuje. V relativně krátkém čase je tak možné získat dostatečné množství buněk pro léčbu reakce štěpu proti hostiteli či autoimunitních onemocnění, např. Crohnovy choroby, revmatoidní artritidy, roztroušené sklerózy, astmatu a dalších. Poznatky získané z této studie budou využity při výrobě hodnoceného léčivého přípravku pro moderní terapie v čistých prostorách CTEF.

Výzkum byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt CZECRIN_4 PACIENTY (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826).

Článek k nalezení zde: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/15/5366

Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D.