Roční zpráva v projektu NPU II schválena

V červnu 2019 byla schválena zpráva za rok 2018 v projektu LQ1605 Translační medicína (NPU II). Splnili jsme všechny stanovené cíle a dosáhli značného pokroku v realizovaných aktivitách. Za loňský rok jsme vykázali mimo jiné jeden patent ve spolupráci s MAYO Clinic, jeden užitný vzor, více než dvě stě publikací nebo sedmnáct projektů spolupráce s aplikační sférou.  Zahraniční experti zde strávili na dlouhodobých pobytech celkem třicet pět člověkoměsíců.

Také na základě těchto čísel konstatovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dosahuje vynikajících výsledků mezinárodního významu.

Příští zpráva bude odevzdána v lednu 2020.