Vyšetření II.IK Ambulance angiologie - KARDIOVIZE

Kontakt: Jana Jarešová, tel: 705 629 051, jana.jaresova@fnusa.cz.