Vyšetření II.IK ambulance angiologie – KARDIOVIZE

Kontakt: Jana Jarešová, tel: 705 629 051, jana.jaresova@fnusa.cz.

KARDIOVIZE Lifestyle program – roční program s podporou kouče a skupiny

Hlavní benefity zjištěné z pilotního běhu:
 • Redukce hmotnosti až 14 kg
 • Snížení obvod pasu až 12.6 cm
 • Snížení tělesného tuku až o 7.4 %
 • Zlepšení hodnot krevního tlaku, krevního cukru, cholesterolu (snížení dávky léků i případné úplné vysazení)
Více informací ZDE.

Kardiovize

Kardiovize poskytuje screening kardiometabolických rizikových faktorů a individuálně přizpůsobená doporučení v otázce životního stylu, která pomáhají řešit problematiku obezity, prediabetes, diabetu, hypertenze a dyslipidémie.

Nezdravý životní styl způsobuje většinu častějších onemocnění na celém světě. Nezdravé stravování, nedostatečná fyzická aktivita, užívání tabáku a nadměrná konzumace alkoholu jsou hlavními hybateli nepřenosných chorob. V našem případě specializace se jedná o adipozitu, cukrovku, dyslipidémi a hypertenzi.

Doporučení z klinické praxe ohledně životního stylu, která by vedla k léčbě všech těchto zdravotních potíží, jsou však nedostatečné. Z tohoto důvodu se nemoci způsobené životním stylem obvykle rozvíjejí do silné míry a jsou léčeny až v pozdních stádiích onemocnění.

Medicína životního stylu nabízí příležitost předcházet těmto chorobám a komplikacím v raných stádiích. To vyžaduje včasný screening a správnou stratifikaci rizikových faktorů.

Podle výsledků studie Kardiovize má přibližně 60% dospělé populace v Brně kritéria pro zahájení intervenčních programů životního stylu v rané fázi onemocnění. Naše centrum přispívá k detekci osob s rizikem onemocnění a poskytuje efektivní intervence.

Nabízíme:

 • Pokročilý screening kardiometabolických onemocnění. Vyšetření zahrnuje laboratorní analýzu, echokardiografické vyšetření, měření složení těla, EKG, lékařská a nutriční doporučení
 • Intervenční programy zaměřené na snížení hmotnosti, prevenci diabetu 2. typu, zlepšení hladiny lipidů a snížení krevního tlaku
 • Odvykání kouření

Preventivní vyšetření na Kardiovizi

Balíček zahrnuje:

Den 1 – vyšetření:

 • Vyšetření krve a moči (krevní obraz, krevní cukr, krevní tuky, funkce jater a ledvin)
 • Měření složení těla na přístroji InBody
 • Měření krevního tlaku
 • Měření síly stisku ruky – ukazatele fyzické zdatnosti

Den 2 – Poradenství zdravého životního stylu:

 • Konzultace s lékařem a nutričním specialistou

Vyšetření a konzultace budou rozděleny do dvou dnů. Výsledky z vyšetření Vám budou osobně interpretovány během konzultace. Vyšetření trvá přibližně 45 minut. Konzultace s lékařem a nutričním specialistou trvá přibližně 1,5 hodiny.

Cena: 5 800 Kč

Telefonické objednávky

+420 603 556 193