Spolupráce s britskými partnery ve stínu BREXITu

Na půdě FNUSA-ICRC proběhla veřejná přednáška vědeckého atašé britského velvyslanectví v Praze Dr. Otakara Fojta nazvaná BREXIT a věda. Účastníci se dozvěděli o postoji britské vlády k financování vědy a výzkumu v případě BREXITu a mnoho dalších zajímavých informací – asi nejzásadnější z nich je ta, že se britská vláda v případě BREXITu zavázala financovat již rozběhlé spolupráce a nahradit tak výpadek peněz z EU. Bohužel je již nyní jasné, že se to dotkne pouze některých grantů a z tohoto formátu financování vypadnou například ERC granty.

A jak vlastně spolupracuje s Velkou Británií naše výzkumné centrum? Co do počtu publikací jde o pátého největšího zahraničního partnera, za posledních pět let máme 86 společných publikací, které mají k dnešku celkem 1 376 citací. Nejvíce společných publikací máme s University of London, University College London, Kings College London, Imperial College London a Newcastle University UK.

S University College London spolupracujeme na grantu Teaming a v Hammersmith Hospital probíhají zkoušky našeho prototypu vysokofrekvenčního EKG, na který jsme dostali spolu s Ústavem přístrojové techniky AV ČR americký patent. Také máme smlouvu o spolupráci s University of Oxford (konkrétně tým Interventional Cardiac Electrophysiology) anebo spolupracujeme s firmou Select Research.

Doufáme tedy, že případný BREXIT takto slibně rozjetou spolupráci nezpomalí.

Přednáška vědeckého atašé britského velvyslanectví v Praze Dr. Otakara Fojta nazvaná BREXIT a věda