Tokijská mise FNUSA-ICRC úspěšně zakončena

V průběhů září navštívila delegace FNUSA-ICRC Japonsko a během svého pobytu v zemi vycházejícího slunce se podílela na celé řadě různorodých událostí.

Vědci z Centra translační medicíny (CTM) FNUSA-ICRC
 prezentovali své výzkumy na světovém kongresu TERMIS 2018 v Kjótu. Konference je významnou událostí pro šíření špičkového výzkumu v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Ana Rubina Perestrelo úspěšně představila svůj výzkum kombinovaného přístupu k prozkoumání přetvoření nanostruktur ECM při srdečním selhání, zatímco Jorge Oliver De La Cruz přednesl řeč o svých nedávných objevech ohledně vlivu mechanických podnětů pocházejících z ECM ve funkci buňky. Fabiana Martino výzkumný poster na nový mechanosenzor působící během srdečních onemocnění. Vedoucí CTM Giancarlo Forte byl jednak pozvaným hlavním řečníkem s přednáškou o kardiální mechanobiologii a jednak také zorganizoval a předsedal sympoziu v rámci konference s názvem „Mechanobiology and Force Sensing in Regenerative Medicine“.

CTM rovněž uspořádalo společný seminář s tokijským TWIns institutem zaměřeným na inženýrství lidských srdečních tkání. TWIns spojuje dvě tradiční a velmi progresivní japonské univerzity (Tokijskou ženskou lékařskou univerzitu a Waseda univerzitu), což představuje velký potenciál pro spolupráci s FNUSA-ICRC. Při této příležitosti se delegace FNUSA-ICRC také zúčastnila prohlídky laboratoří TWIns institutu s cílem identifikovat další oblasti spolupráce rámcově stanovené v roce 2017 memorandem o porozumění. Delegace FNUSA-ICRC se následně setkala se zástupci Velvyslanectví ČR v Tokiu. Česká diplomatická a konzulární služba je velice aktivní v propagaci FNUSA-ICRC v zahraničí, což velice přispívá k internacionalizaci našeho Centra. Aktivity zprostředkované velvyslanectví v Tokiu jsou toho důkazem. FNUSA-ICRC tak získala příležitost navázat kontakt s Tokijskou metropolitní geriatrickou nemocnicí a Institutem gerontologie a také prodiskutovat specifický výzkumný a finanční rámec pro potenciální česko-japonskou spolupráci v Odboru vědy a technologie na Zastoupení Evropské unie v Japonsku.