Transfer technologií a technologičtí skauti

Mimo samotného výzkumu je důležitým cílem Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) také ochrana výsledků výzkumu a přenos těchto výsledků směrem k aplikační sféře. Kromě samotného Oddělení transferu technologií (OTT), které zajišťuje ochranu duševního vlastnictví ve FNUSA-ICRC a podporuje výzkumníky v rámci jednání s aplikační sférou, současně edukativně vede i technologické skauty.

„Technologický skaut je pracovníkem centra, který je proškolován v problematice ochrany duševního vlastnictví a v oblasti spolupráce vědeckých pracovníků s aplikační sférou. Protože je sám výzkumníkem, je vlastně takovým spojovacím článkem mezi výzkumníky a Oddělením transferu technologií a naopak,“ vysvětlil Roman Polák, manažer transferu technologií.

Ve FNUSA-ICRC je v současné době pět technologických skautů a zvyšování jejich kvalifikace a schopností v oblasti duševního vlastnictví je prvořadým úkolem. „Kromě pravidelných měsíčních porad nyní provádíme také interní školení,“ dodal Polák. První proběhlo na začátku února na téma Ochrana duševního vlastnictví ve FNUSA-ICRC. „Jde o podstatné téma, byla zmíněna nutnost ochrany našeho know-how a současně představeny nástroje a postupy, jak toho úspěšně dosáhnout. Jedná se o činnosti, které spravujeme na OTT, nicméně důležitá je pro nás i ona skvělá podpora právního oddělení, financí, purchasingu, projektových manažerů a účetních,“ zdůraznil Polák.

Další interní školení pro technologické skauty bude na téma patentové databáze Úřadu průmyslového vlastnictví a Espacenet, včetně databáze výzkumných výsledků. Kromě školení připravuje OTT také interní brožury a další dokumenty, které poslouží jako základní podklady o problematice duševního vlastnictví a výzkumníci i technologičtí skauti se s nimi budou moci brzy seznámit v upravené podobě formou e-trainingu.

 

dedication