Třetí místo v soutěži mladých kardiologů pro tým z FNUSA-ICRC

28. výroční sjezd České kardiologické společnosti měl v letošním roce virtuální podobu a zúčastnilo se ho hned několik odborníků z našeho centra. Součástí sjezdu byla také Soutěž mladých kardiologů, kde bylo prezentováno šest nejlepších doktorandských prací. Skvělého výsledku dosáhla MUDr. Lucia Masárová z Lékařské fakulty MU a výzkumného týmu Kardiovaskulární magnetická rezonance FNUSA-ICRC, která se umístila na třetím místě.

Ve své práci s názvem „Hodnocení funkce levé komory s využitím metody feature tracking u nosiček genů pro Duchennovu muskulární dystrofii“ se zabývala možností použití pokročilých kardiovaskulárních zobrazovacích metod u žen, které jsou přenašečky této choroby. „Duchennova muskulární dystrofie je vrozená genetická vada vázaná na chromozom X, takže postihuje pouze chlapce. U těch dochází k postupnému úbytku svalové hmoty a mezi dvacátým a třicátým rokem života umírají na respirační či srdeční selhání“ uvedla MUDr. Masárová. „U matek těchto chlapců, tedy přenašeček tohoto genu, existuje riziko postižení myokardu, které narůstá s věkem a zpočátku není detekovatelné echokardiografií.“ Premisou práce tak byla myšlenka, že kardiální magnetická rezonance by díky své vyšší citlivosti mohla pomoci odhalit rozvíjející se srdeční postižení.

Do studie bylo zahrnuto 57 žen, z nichž dvacet bylo zdravých a jejich údaje byly použity jako kontrolní vzorek. „Využili jsme spolupráce s organizací Parent Project Czech Republic,“ dodala MUDr. Masárová. Výsledky studie pak prokázaly, že využití kardiální magnetické rezonance by mohlo být přínosné pro časnou diagnostiku rozvíjejícího se srdečního onemocnění těchto pacientek. Byly nalezeny nižší hodnoty všech globálních strainů (údaj udávající o kolik procent se srdeční sval při stažení zkrátí či zesílí), které svědčí o strukturálních změnách myokardu.