Tým FNUSA-ICRC spolupracuje na hledání užitečných enzymů pomocí počítačů a robotiky

Jiří Damborský FNUSA-ICRC

Tým bioinformatiků a experimentálních biologů z výzkumné skupiny Loschmidtových laboratoří z FNUSA-ICRCRECETOX a ÚEB Přírodovědecké fakulty MU slaví úspěch. Vědci našli způsob, jak překonat limitace využití genomových sekvencí stovek organismů, představující nesmírné bohatství nových proteinů pro biomedicínské a biotechnologické aplikace. Navrhli totiž výpočetně-experimentální platformu pro automatickou identifikaci zajímavých sekvencí v genomických databázích, následovanou robotickou laboratorní charakterizací. Nově vyvinutá platforma byla použita doktorandem Pavlem Vaňáčkem k identifikaci více než pěti tisíc cílových sekvencí z databáze obsahující stovky milionů různých sekvencí. Práci výzkumné skupiny Proteinového inženýrství FNUSA-ICRC, vedené profesory Jiřím Damborským a Zbyňkem Prokopem, zveřejnil prestižní vědecký časopis americké chemické společnosti ACS Catalysis. Gratulujeme!